Упутство за спровођење одредаба чл. 30а и 110а Закона о ванпарничном поступку и чл. 98 Закона о јавном бележништву

У организацији Врховног касационог суда, Високог савета судства, Министарства правде и Јавнобележничке коморе Србије, одржан је састанак председника основних судова Републике Србије и представника Јавнобележничке коморе Србије, 13. маја 2016. године у Клубу посланика у Београду.

На састанку је представљено Упутство за спровођење одредаба чланова 30а и 110а Закона о ванпарничном поступку и члана 98 Закона о јавном бележништву, које су донели Врховни касациони суд, Министарство правде и Високи савет судства.