Годишње саветовање судија Републике Србије “Судијски дани - 2016“

Годишње саветовање судија Републике Србије, у организацији Врховног касационог суда, одржано је од 9. до 12. октобра 2016. године у Врњачкој Бањи.