Јавне набавке

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку у отвореном поступку  бр. 3/2013 - редовно сервисирање и замена батерија и других потрошних елемената система за беспрекидно напајање – УПС-ева у објекту правосудних органа у  Немањиној бр 9

На основу члана 14. Правилника о поступку јавне набавке мале вредности („Службени гласник РС'', број 50/2009)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД

Позив за подношење понуде

у поступку јавних набавки мале вредности добара број 5/2013 –

набавка диктафона за потребе Врховног касационог суда

На основу члана 32. став 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 116/08)  

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД

11000 Београд, Немањина 9

објављује

На основу члана 69. и члана 72. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 116/08)  

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД

11000 Београд, Немањина 9

објављује

На основу члана 14. Правилника о поступку јавне набавке мале вредности („Службени гласник РС'', број 50/2009)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД

Београд, Немањина број 9

објављује

Позив за подношење понуде

у поступку јавнe  набавкe мале вредности добара број4/2013

 - набавка рачунара и штампача за потребе Врховног касационог суда

Pages