Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 26591 резултата)
 1. Рев 1170/2013 накнада штете због неусклађивања пензија

  Грађанска материја / Уписници: Рев / Бр. предмета: 1170/2013 / Датум: 31.10.2013.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Снежане Андрејевић, председника већа, Виде Петровић-Шкеро и Љубице Милутиновић, чланова већа, у парници тужиоца Н.П. из Н.С., кога заступа Ж.О., адвокат из Н.С., против туженог Републичког фонда за пензи ...

 2. Рев2 393/2013 накнада штете због неуставне одредбе- увећање плате

  Грађанска материја / Уписници: Рев2 / Бр. предмета: 393/2013 / Датум: 26.09.2013.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Снежане Андрејевић, председника већа, Виде Петровић-Шкеро и Љубице Милутиновић, чланова већа, у парници тужиоца М.П. из С.М., против тужене Републике Србије – Министарства правде, Управе за извршење крив ...

 3. Ус 1/2014 сукоб надлежности; спор који проистиче из радних односа

  Управна материја / Уписници: Ус / Бр. предмета: 1/2014 / Датум: 03.02.2014.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Oлге Ђуричић и Виде Петровић-Шкеро, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући сукоб надлежности између Управног суда и Вишег суда у Нов ...

 4. Ус 3/2014 сукоб надлежности; спор који проистиче из радних односа

  Управна материја / Уписници: Ус / Бр. предмета: 3/2014 / Датум: 03.02.2014.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Oлге Ђуричић и Виде Петровић-Шкеро, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући сукоб надлежности између Основног суда у Крушевцу и Управ ...

 5. Ус 45/2013 сукоб надлежности; накнада штете коју запослени претрпи на раду или у вези са радом

  Управна материја / Уписници: Ус / Бр. предмета: 45/2013 / Датум: 03.02.2014.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Oлге Ђуричић и Виде Петровић-Шкеро, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући сукоб надлежности између Управног суда и Општинског суда ...

 6. Ус 50/2013 сукоб надлежности; радно-правни спор

  Управна материја / Уписници: Ус / Бр. предмета: 50/2013 / Датум: 03.02.2014.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Oлге Ђуричић и Виде Петровић-Шкеро, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући сукоб надлежности између Управног суда и Основног суда у ...

 7. Ус 51/2013 сукоб надлежности; спорови поводом избора и разрешења органа правних лица

  Управна материја / Уписници: Ус / Бр. предмета: 51/2013 / Датум: 03.02.2014.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Звездане Лутовац, председника већа, Oлге Ђуричић и Виде Петровић-Шкеро, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, решавајући сукоб надлежности између Управног суда и Вишег суда у Сом ...

 8. Узп 103/2013 пресуде по захтеву за преиспитивање судске одлуке (одбијање захева); Републичка агенција за електронске комуникације РС

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 103/2013 / Датум: 29.01.2014.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Олге Ђуричић, председника већа, Драгана Скока и Стојана Јокића, чланова већа, са саветником Рајком Милијаш, као записничарем, одлучујући о захтеву Д.з.т. В. доо из Б., кога заступа адвокатс ...

 9. Узп 192/12 пресуде по захтеву за преиспитивање судске одлуке (уважавање захтева); Републичка агенција за телекомуникације-забрана рада радио станице

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 192/12 / Датум: 28.02.2013.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Снежане Живковић, председника већа, Вере Пешић и Олге Ђуричић, чланова већа, са саветником Горданом Богдановић, као записничарем, одлучујући по захтеву П.з.с.т. P. LTD доо Б., поднетом прек ...

 10. Узп 224/2013 пресуде по захтеву за преиспитивање судске одлуке (одбијање захтева)

  Управна материја / Уписници: Узп / Бр. предмета: 224/2013 / Датум: 22.01.2014.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Олге Ђуричић, председника већа, Драгана Скокa и Снежане Андрејевић, чланова већа, са саветником Весном Карановић, као записничарем, одлучујући по захтеву Љ.Ј. из Б., који је поднет преко пу ...

Pages