Саопштења

Судским пословником, чл. 53 и 54 прописано је да Суд даје саопштења за јавност о одлукама Суда за које постоји интересовање јавности. Суд даје и разна саопштења у вези свог рада. У случају да је информација о одлуци, односно раду Суда неистинито, непотпуно или нетачно пренета, Суд може захтевати, у складу са законом, да се објави одговор или исправка.

Врховни касациони суд је уз подршку Пројекта “Унапређење ефикасности правосуђа” који финансира ЕУ одржао конференцију председника основних, привредних, виших и апелационих судова на тему: Нови закон о извршењу и обезбеђењу - ново решење за старе предмете.

Mинистaрствo прaвдe Рeпубликe Бугaрскe у сaрaдњи сa Сaвeтoм Eврoпe организовало је међународну кoнфeрeнциjу министaрa прaвдe и других прeдстaвникa прaвoсуђa држава чланица Сaвeтa Eврoпe „Jaчaњe судскe нeзaвиснoсти и нeпристрaснoсти кao прeдуслoв зa влaдaвину прaвa у држaвaмa члaницaмa Сaвeтa Eврo

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић и заменик председника Врховног касационог суда судија Снежана Андрејевић, састали су се 6. априла 2016. године, са председником Српске академије наука и уметности (САНУ), академиком Владимиром С.

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић, примио је 17. марта 2016. године, делегацију Канцеларије Турске агенције за међународну сарадњу и координацију (ТИКА) у Србији, коју је предводио директор Мехмед Бајрак.

Председник Врховног касационог суда и Високог савета судства, судија Драгомир Милојевић предводио је високу делегацију Републике Србије у званичној посети Републици Турској од 22. до 27. фебруара 2016. године.  

Канцеларија Савета Европе у Београду, свечано је обележила почетак новог пројекта у Србији „Правосуђе на темељима људских права“, 26. јануара 2016. године у Београду.

Делегација Савета Европе, коју је предводио генерални директор Генералног директората за људска права и владавину права Савета Европе, Philippe  Boillat, посетила је 26. јануара 2016. године Врховни касациони суд, поводом почетка новог пројекта „Правосуђе на темељима људских права“.

Врховни касациони суд уз подршку Канцеларије Савета Европе у Београду, организовао је 21. децембра 2015. године у Београду, другу радионицу посвећену питањима уједначавања судске праксе за судијске помоћнике виших судова.

Председник Врховног касационог суда, Драгомир Милојевић и судије Врховног касационог суда, боравили су 4. и 5. децембра 2015.

Председник Врховног касационог суда, Драгомир Милојевић и судије Врховног касационог суда, боравили су од 23. до 24. новембра 2015. године, у студијској посети Високом судском и тужилачком савету Босне и Херцеговине, у организацији Канцеларије Савета Европе.

Pages