Саопштења

Судским пословником, чл. 53 и 54 прописано је да Суд даје саопштења за јавност о одлукама Суда за које постоји интересовање јавности. Суд даје и разна саопштења у вези свог рада. У случају да је информација о одлуци, односно раду Суда неистинито, непотпуно или нетачно пренета, Суд може захтевати, у складу са законом, да се објави одговор или исправка.

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић, састао се са амбасадором САД  у Србији Њ.Е. Кајлом Скатом (Kyle Randolph Scott), 14. септембра 2016.  године у Врховном касационом суду.

Међународни форум “Дијалог судова – инструмент за усклађивање судске праксе”, одржан је од 21. до 23. јуна 2016. године у Срајеву. На форуму је учествовала председник Одељења за заштиту права на суђење у разумном року Врховног касационог суда, судија Љубица Милутиновић.

VI Конференција председника врховних судова Источне и Централне Европе, чији је домаћин Врховни касациони суд Републике Србије, одржава се од 20. до 22. јуна 2016. године у Београду.

Конференцију је отворио председник Врховног касационог суда Републике Србије Драгомир Милојевић.

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић, учествовао је на регионалној конференцији „Правни лекови у кривичном поступку-кривична законодавства у региону и искуства у њиховој примени“, која је одржана 10. јуна 2016. године у Београду, у организацији Мисије ОЕБС-а у Србији.

Председник Одељења за заштиту права на суђење у разумном року Врховног касационог суда, судија Љубица Милутиновић, учествовала је на састанаку поводом успостављања мреже удружења медијатора - посредника у решавању спорова Југоисточне Европе, који је одржан од 6. до 8. јуна 2016.

Делегација Врховног касационог суда, боравила је у Бечу од 24. до 26. маја 2016. године, у посети Министарству правде и Врховном суду Аустрије, у организацији Мисије ОЕБС-а у Србији.

Делегација Врховног касационог суда, боравила је од 15. до 21. маја 2016. године у студијској посети Холандији.

Председник Врховног касационог суда Драгомир Милојевић, учествовао је на Међународној конференцији председника Врховних судова Кине и земаља Централне и Источне Европе – „16+1“, која је одржана од 3. до 5. маја 2016. године у Кини, у организацији Врховног народног суда НР Кине.

Врховни касациони суд је уз подршку Пројекта “Унапређење ефикасности правосуђа” који финансира ЕУ одржао конференцију председника основних, привредних, виших и апелационих судова на тему: Нови закон о извршењу и обезбеђењу - ново решење за старе предмете.

Mинистaрствo прaвдe Рeпубликe Бугaрскe у сaрaдњи сa Сaвeтoм Eврoпe организовало је међународну кoнфeрeнциjу министaрa прaвдe и других прeдстaвникa прaвoсуђa држава чланица Сaвeтa Eврoпe „Jaчaњe судскe нeзaвиснoсти и нeпристрaснoсти кao прeдуслoв зa влaдaвину прaвa у држaвaмa члaницaмa Сaвeтa Eврo

Pages