Саопштења

Судским пословником, чл. 53 и 54 прописано је да Суд даје саопштења за јавност о одлукама Суда за које постоји интересовање јавности. Суд даје и разна саопштења у вези свог рада. У случају да је информација о одлуци, односно раду Суда неистинито, непотпуно или нетачно пренета, Суд може захтевати, у складу са законом, да се објави одговор или исправка.

Поводом учесталих напада на судове од стране представника законодавне и извршне власти и иступања преко средстава јавног информисања којима се дају и непотпуне и нетачне информације о раду судова,

Поводом учесталих напада на судове од стране представника законодавне и извршне власти и иступања преко средстава јавног информисања којима се дају и непотпуне и нетачне информације о раду судова,

Судија и вршилац функције председника Врховног касационог суда, Драгомир Милојевић, изабран је за председника Врховног касационог суда 31. октобра 2013. године на Првој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије 2013. године.

Општа седница Врховног касационог суда, на седници одржаној 27.08.2013. године, једногласно је подржала Предлог одлуке Високог савета судства од 16.07.2013. године да се судија Врховног касационог суда Драгомир Милојевић бира за председника Врховног касационог суда.

Вршилац функције председника Врховног касационог суда, Драгомир Милојевић,  примио је данас Роману Швајгер, шефа Одељења за владавину права и људска права Мисије ОЕБС-а у Србији, са сарадницима.

В.ф. председника Врховног касационог суда, Драгомир Милојевић, примио је данас Високог комесара Уједињених нација за људска права, госпођу Наванетем Пилај, са сарадницима.

Вршилац функције председника Врховног касационог суда, Драгомир Милојевић, примио је данас представнике Америчке амбасаде у Београду, коју су чинили, Главни правни саветник Министарства правде САД, Давид Луис и саветник за борбу против корупције Министарства правде САД, Аналу Тирол.

С А О П Ш Т Е Њ Е

Гостујући у јутарњем програму РТС-а 22. 03. 2013. године потпредседница Социјалистичке партије Србије Дијана Вукомановић је изјавила: „да није добро да СНС сматра да би њихови људи требало да воде све три гране власти – законодавну, извршну и судску.“

Република Србија
ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД
Број: Су  I – 7  12/13
19.03.2013. године
Б е о г р а д

Извод из записника са заједничке седнице Грађанског и Кривичног одељења

Врховног касационог суда, од 19.03.2013.године

САОПШТЕЊЕ

С А О П Ш Т Е Њ Е

Општа седница Врховног касационог суда на седници одржаној 11. марта 2013. године, већином гласова присутних судија, предложила је за члана Одбора Агенције за борбу против корупције Николу Станојевића, судију Врховног суда Србије у пензији.

Pages