Претрага базе судске праксе

Резултати претраге

10 резултата приказано на страни (од укупно 26591 резултата)
 1. Кзз 113/2013

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 113/2013 / Датум: 03.10.2013.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Драгише Ђорђевића, председника већа, Зорана Таталовића, Маје Ковачевић-Томић, Љубице Кнежевић-Томашев и Горана Чавлине, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Драганом Вуксановић, као запи ...

 2. Кзз 115/2013

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 115/2013 / Датум: 16.10.2013.

  Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Предрага Глигоријевића, Љубице Кнежевић-Томашев, Веска Крстајића и Биљане Синановић, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Снежаном Меденицом као записнич ...

 3. Кзз 119/2012 битне повреде одредаба кривичног поступка; одлуке другостепеног суда по жалби

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 119/2012 / Датум: 30.01.2013.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Новице Пековића, Предрага Глигоријевића, Драгана Јоцића и Зорана Таталовића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Мирјаном Пузовић, као запи ...

 4. Кзз 122/2012 битне повреде одредаба кривичног поступка

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 122/2012 / Датум: 16.01.2013.

  У ИМЕ НАРОДА   Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Љубице Кнежевић-Томашев, Веска Крстајића, Биљане Синановић и Драгише Ђорђевића, чланова већа, са саветником Татјаном Миленковић, као записничарем, у кри ...

 5. Кзз 14/12 повреде кривичног закона; условна осуда

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 14/12 / Датум: 14.03.2012.

  У ИМЕ НАРОДА   Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Бате Цветковића, председника већа, Невенке Важић, Анђелке Станковић, Љубице Кнежевић-Томашев и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Милом Ристић, као запи ...

 6. Кзз 14/2013 битне повреде одредаба кривичног поступка; жалба на решење; надлежност

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 14/2013 / Датум: 21.02.2013.

  У ИМЕ НАРОДА   Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Анђелке Станковић, председника већа, Јанка Лазаревића, Драгомира Милојевића, Горана Чавлине и Драгана Јоцића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Мирјаном Пузовић, као за ...

 7. Кзз 15/2013 битне повреде одредаба кривичног поступка; забрана приначења на горе; повреде кривичног закона; застарелост

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 15/2013 / Датум: 27.02.2013.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Новице Пековића, Предрага Глигоријевића, Драгана Јоцића и Зорана Таталовића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Милом Ристић, као записнич ...

 8. Кзз 16/2013 битне повреде одредаба кривичног поступка

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 16/2013 / Датум: 13.03.2013.

  У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Новице Пековића, председника већа, Предрага Глигоријевића, Драгана Јоцића, Зорана Таталовића и Јанка Лазаревића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда М.П., као записничарем, ...

 9. Кзз 18/12 захтев за заштиту законитости

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 18/12 / Датум: 21.03.2012.

  У ИМЕ НАРОДА   Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Бате Цветковића, председника већа, Горана Чавлине, Анђелке Станковић, Љубице Кнежевић-Томашев и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Наташом Бањац, као зап ...

 10. Кзз 2/12 повреде кривичног закона; застарелост; превара

  Кривична материја / Уписници: Кзз / Бр. предмета: 2/12 / Датум: 25.01.2012.

  У ИМЕ НАРОДА   Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Бате Цветковића, председника већа, Невенке Важић, Анђелке Станковић, Љубице Кнежевић-Томашев и Веска Крстајића, чланова већа, са саветником Врховног касационог суда Наташом Бањац, као запи ...

Pages