Delegacija Kancelarije Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) u poseti Vrhovnom kasacionom sudu

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, primio je 17. marta 2016. godine, delegaciju Kancelarije Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) u Srbiji, koju je predvodio direktor Mehmed Bajrak.

Predsednik Milojević se zahvalio predstavnicima Kancelarije Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) u Srbiji, na podršci koju je ta organizacija pružila visokoj delegaciji predstavnika sudova Republike Srbije, Visokog saveta sudstva i Pravosudne akademije tokom nedavne posete pravosudnim organima Republike Turske.

Po rečima predsednika Milojevića, razgovori koji su vođeni između delegacija su samo potvrda postojanja istih ciljeva - stvaranje efikasnog, nepristrasnog, transparentnog, pravosudnog sistema uz dostizanje najviših opšte prihvaćenih međunarodnih standarda.

Na sastanku se govorilo i o budućoj saradnji koja će biti usmerena na stvaranje boljih uslova za rad sudija i zaposlenih, kako u Vrhovnom kasacionom sudu, tako i u drugim sudovima u Srbiji.