Donacija računarske opreme Vrhovnom kasacionom sudu, od strane Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA)

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, primio je ambasadora Republike Turske u Srbiji, NJ.E. Mehmeta Kemala Božaja (Mehmet Kemal Bozay) i predstavnike Kancelarije Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) koju je predvodio koordinator Mehmed Bajrak, 01. juna 2016. godine, u Vrhovnom kasacionom sudu.