Godišnje savetovanje sudija 2013 - Otvaranje

USAID (USAID) Program podele vlasti (SPP) pomogao je Vrhovnom kasacionom sudu u organizaciji godišnjeg savetovanja za više od 1000 sudija u Vrnjačkoj banji, od 6. do 9. oktobra 2013. godine. Glavne teme bile su nedavne novine vezane za sudsku praksu i pravno okruženje, a savetovanje su otvorili ministar pravde Nikola Selaković i predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević. Među ostalim gostima bili su pripadnici diplomatskog kora, ambasador OEBS-a (OEBS) u Srbiji Piter Burkhard (Piter Burkhard) i direktor Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu Antje Rotemund(Antje Rotemund).

Na ovoj uspešnoj konferenciji, i koja je i jedinstvena prilika za sudije da se okupe, porazgovaraju o izazovima i razmene najbolje prakse, naglašen je napredak seobuhvatnih reformi pravosudnog sistema koje se trenutno odvijaju u Srbiji.