Predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva u zvaničnoj poseti Turskoj

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva, sudija Dragomir Milojević predvodio je visoku delegaciju Republike Srbije u zvaničnoj poseti Republici Turskoj od 22. do 27. februara 2016. godine.