Konferencija: Odnos suda i medija

U organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, Misije OEBS-a u Srbiji i Udruženja novinara Srbije, dana  27.marta 2019.godine, održana je konferencija: Odnos suda i medija.

Na konferenciji su se u uvodnom delu obratili: v.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević, šef misije OEBS-a u Srbiji Andrea Orozio i predsednik Udruženja novinara Srbije i glavni i odgovorni urednik Pištaljke Vladimir Radomirović.

V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda naglasio je da odnos sudova i medija treba da se zasniva na nezavisnosti i profesionalnom odnosu. Posebno je istakao da: „Senzacionalističko izveštavanje, kršenje prava maloletnika su suprotni slobodi javnog informisanja, koja podrazumeva etičku odgovornost. S druge strane, problem je u zatvorenom i nedovoljno aktivnom pristupu sudova, kada je komunikacija sa javnošću u pitanju, a posebno zabrinjava nedozvoljeno curenje informacija“.