Vrhovni kasacioni sud je najviši sud u Republici Srbiji. Položaj i sedište suda utvrđeni su Ustavom Republike Srbije, a nadležnost Zakonom o uređenju sudova.

Врховни касациони суд

 

Nadležnost Suda

Nadležnost Vrhovnog kasacionog suda ustanovljena je sa početkom rada suda od 2010. godine. Proširena je izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova, čija je primena otpočela 21. maja 2014. godine, i trajala do 31. decembra 2015. godine. Stupanjem na snagu Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku 01. januara 2016. godine, nadležnost suda u toj materiji detaljnije je uređena.

Sudska praksa Suda

Sud, u cilju obezbeđivanja jedinstvene sudske primene prava, formira sudsku praksu iskazujući je kroz stavove u svojim odlukama i kroz zaključke i sentence donete na odeljenjskim sednicama i na Opštoj sednici.

Međunarodna saradnja

Sud ostvaruje ovaj vid saradnje kontaktima sa regionalnim, evropskim i drugim međunarodnim organizacijama i institucijama i učešćem na konferencijama, okruglim stolovima i seminarima, u zemlji i inostranstvu, kao i kroz implementaciju projekata.

Aktuelnosti i vesti

Jan
14
2021
Sudije Vrhovnog kasacionog suda Dubravka Damjanović i Jovan Jovanović, stupile su na funkciju na svečanoj Opštoj sednici, koja je održana 14. januara 2021...
Dec
03
2020
Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda na sednici održanoj 3. decembra 2020. godine, postavila je sudiju Dragomira Milojevića za vršioca funkcije...
Nov
30
2020
V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević sastao se 27. novembra 2020.
Nov
20
2020
V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda i predsednik Visokog saveta sudstva Dragomir Milojević doneo je 16. novembra 2020.
Nov
04
2020
Skup posvećen obeležavanju 70 godina Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda pod nazivom ,,Evropska konvencija o ljudskim pravima...
Nov
03
2020
V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević sastao se sa ministarkom pravde Majom Popović, 3. novembra 2020. godine u Vrhovnom kasacionom...

Konkursi
i javne nabavke

Dokumenti u fokusu