Vrhovni kasacioni sud je najviši sud u Republici Srbiji. Položaj i sedište suda utvrđeni su Ustavom Republike Srbije, a nadležnost Zakonom o uređenju sudova.

Врховни касациони суд

 

Nadležnost Suda

Nadležnost Vrhovnog kasacionog suda ustanovljena je sa početkom rada suda od 2010. godine. Proširena je izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova, čija je primena otpočela 21. maja 2014. godine, i trajala do 31. decembra 2015. godine. Stupanjem na snagu Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku 01. januara 2016. godine, nadležnost suda u toj materiji detaljnije je uređena.

Sudska praksa Suda

Sud, u cilju obezbeđivanja jedinstvene sudske primene prava, formira sudsku praksu iskazujući je kroz stavove u svojim odlukama i kroz zaključke i sentence donete na odeljenjskim sednicama i na Opštoj sednici.

Međunarodna saradnja

Sud ostvaruje ovaj vid saradnje kontaktima sa regionalnim, evropskim i drugim međunarodnim organizacijama i institucijama i učešćem na konferencijama, okruglim stolovima i seminarima, u zemlji i inostranstvu, kao i kroz implementaciju projekata.

Aktuelnosti i vesti

Mar
27
2020
V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević doneo je 27. marta 2020.
Mar
21
2020
Uredba o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine
Mar
19
2020
Visoki savet sudstva na sednici održanoj 18.03.2020. godine, doneo je Zaključak koji predstavlja konkretizaciju tačke 6. i tačke 7.
Mar
17
2020
Obaveštavamo vas da kontakt sa upravom Vrhovnog kasacionog suda možete ostvariti putem elektronske adrese: uprava@vk.sud.rs Zahvaljujemo na razumevanju.
Mar
16
2020
Na osnovu Odluke o proglašenju vanrednog stanja u Republici Srbiji od 15. marta 2020. godine, v.f.
Mar
05
2020
Povodom tekstova objavljenih u dnevnim listovima Informer, Kurir, Politika, Večernje novosti, Srpski telegraf i Dnevnik, u četvrtak 5. marta 2020.

Konkursi
i javne nabavke

Dokumenti u fokusu