Vrhovni kasacioni sud je najviši sud u Republici Srbiji. Položaj i sedište suda utvrđeni su Ustavom Republike Srbije, a nadležnost Zakonom o uređenju sudova.

Врховни касациони суд

 

Promena naziva suda

Vrhovni kasacioni sud je od 11. maja 2023. godine, nastavio sa radom kao Vrhovni sud, nakon konstituisanja Visokog saveta sudstva, u skladu sa Zakonom o uređenju sudova (Sl.Glasnik RS broj 10/23).

 

Nadležnost Suda

Nadležnost suda je, s obzirom na položaj suda, kao najvišeg u Republici Srbiji, Zakonom određena u dva osnovna pravca delovanja, u suđenju i izvan suđenja.

Sudska praksa Suda

Sud, u cilju obezbeđivanja jedinstvene sudske primene prava, formira sudsku praksu iskazujući je kroz stavove u svojim odlukama i kroz zaključke i sentence donete na odeljenjskim sednicama i na Opštoj sednici.

Aktuelnosti i vesti

Nov
16
2023
Svečanost i međunarodna konferencija „Uloga ustavnih sudova u primeni Evropske konvencije o ljudskim pravima i prakse Evropskog suda za ljudska prava na nacionalnom...
Nov
13
2023
Vrhovni sud Srbije je primljen u Mrežu predsednika vrhovnih sudova Evropske unije (Network of the Presidents of the Supreme Judicial Courts of the European Union), u...
Okt
06
2023
Konferencija „Vrednovanje rada sudija“ održana je 6. oktobra 2023. godine u Beogradu, u organizaciji Društva sudija Srbije i Evropskog udruženja sudija
Okt
03
2023
Predsednica Vrhovnog suda Jasmina Vasović sastala se sa koizvestiocem Komiteta za monitoring Parlamentarne skupštine Saveta Evrope Akselom Šeferom 3. oktobra 2023....
Sep
13
2023
Povodom obeležavanja dana osnivanja Vrhovnog suda (09.septembar 1846.godine), predsednica Vrhovnog suda Jasmina Vasović,  održala je svečanu sednicu svih sudija Vrhovnog...
Avg
23
2023
Sudije Vrhovnog suda Vesna Mastilović i Željko Škorić stupile su na funkciju na svečanoj Opštoj sednici, koja je održana 23. avgusta 2023. godine u Vrhovnom sudu.

Konkursi
i javne nabavke

Dokumenti u fokusu