Vrhovni kasacioni sud je najviši sud u Republici Srbiji. Položaj i sedište suda utvrđeni su Ustavom Republike Srbije, a nadležnost Zakonom o uređenju sudova.

Врховни касациони суд

 

Nadležnost Suda

Nadležnost Vrhovnog kasacionog suda ustanovljena je sa početkom rada suda od 2010. godine. Proširena je izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova, čija je primena otpočela 21. maja 2014. godine, i trajala do 31. decembra 2015. godine. Stupanjem na snagu Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku 01. januara 2016. godine, nadležnost suda u toj materiji detaljnije je uređena.

Sudska praksa Suda

Sud, u cilju obezbeđivanja jedinstvene sudske primene prava, formira sudsku praksu iskazujući je kroz stavove u svojim odlukama i kroz zaključke i sentence donete na odeljenjskim sednicama i na Opštoj sednici.

Međunarodna saradnja

Sud ostvaruje ovaj vid saradnje kontaktima sa regionalnim, evropskim i drugim međunarodnim organizacijama i institucijama i učešćem na konferencijama, okruglim stolovima i seminarima, u zemlji i inostranstvu, kao i kroz implementaciju projekata.

Aktuelnosti i vesti

Sep
12
2019
V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević sastao se sa šefom misije Saveta Evrope u Beogradu Tobiasom Flesenkemperom, 12. septembra...
Sep
04
2019
V.f. predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević obratio se na svečanom otvaranju 27. Savetovanja privrednih sudova Srbije, 4. septembra 2019...
Avg
26
2019
Komisija za dodelu nagrada i priznanja Vrhovnog kasacionog suda objavljuje Poziv za podnošenje predloga za nagradu za inovaciju u upravljanju predmetima...
Avg
14
2019
Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije „Sudijski dani - 2019” održaće se od 10. do 12. oktobra 2019. godine u Vrnjačkoj Banji.
Jun
24
2019
V.f. predsednka Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević učestvovao je na okruglom stolu u okviru konsultativnog procesa o radnom tekstu Strategije...
Jun
07
2019
Regionalna konferencija „Pritvor i druge mere za osiguranje prisustva okrivljenog - regionalni pravni okvir, najbolje prakse i načini poboljšanja” održana...

Konkursi
i javne nabavke

Dokumenti u fokusu