Odeljenje Prekršajnog apelacionog suda u Nišu

Adresa: 

Niš, Nikole Pašića br. 24

Telefon: 

018/511-742, 018/511-758

Faks: 

018/511-758

E-pošta: 

Nadležnost: 

Posebni

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs