Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda postavila sudiju Dragomira Milojevića za v.f. predsednika suda

Opšta sednica Vrhovnog kasacionog suda, jednoglasno, na sednici održanoj 4. decembra 2018. godine postavila je sudiju Dragomira Milojevića za vršioca funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda, od 7. decembra 2018. godine, dok novi predsednik Suda ne stupi na funkciju, a najduže na 6 meseci.

Sudiji Dragomiru Milojeviću, funkcija predsednika Vrhovnog kasacionog suda prestaje istekom mandata, zaključno sa 6. decembrom 2018. godine.