Osnovni sud u Šidu

Adresa: 

Šid, Cara Dušana br. 4

Telefon: 

022/712-126

E-pošta: 

Nadležnost: 

Opšti

Populacija: 

34 035

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.