Osnovni sud u Aleksincu

Adresa: 

Aleksinac, Ace Milojevića br. 2

Telefon: 

018/804-821

E-pošta: 

Nadležnost: 

Opšti

Populacija: 

76 580

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.