Osnovni sud u Boru

Adresa: 

Bor, Moše Pijade br.5

Telefon: 

030/458-490

Faks: 

030/458-501

E-pošta: 

Nadležnost: 

Opšti

Populacija: 

48 155

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.