Osnovni sud u Gornjem Milanovcu

Adresa: 

Gornji Milanovac, Kneza Aleksandra Karađorđevića 29

Telefon: 

032/710-217

E-pošta: 

Nadležnost: 

Opšti

Populacija: 

44 438

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.