Osnovni sud u Kuršumliji

Adresa: 

Kuršumlija, Palih boraca 37

Telefon: 

027/381-702, 027/381-186

E-pošta: 

Nadležnost: 

Opšti

Populacija: 

30 697

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.