Osnovni sud u Raškoj

Adresa: 

Raška, Ratka Lukovića 23

Telefon: 

036/736-109

E-pošta: 

Nadležnost: 

Opšti

Populacija: 

24 680

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.