Osnovni sud u Rumi

Adresa: 

Ruma, Železnička 10

Telefon: 

022/478-333, 022/478-744

E-pošta: 

Nadležnost: 

Opšti

Populacija: 

84 533

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.