Osnovni sud u Staroj Pazovi

Adresa: 

Stara Pazova, Karađorđeva 3

Telefon: 

022/310-571, 022/310-075

E-pošta: 

Nadležnost: 

Opšti

Populacija: 

112 712

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.