Osnovni sud u Ubu

Adresa: 

Ub, 3. oktobra 4

Telefon: 

014/411-315

E-pošta: 

Nadležnost: 

Opšti

Populacija: 

44 363

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.