Osnovni sud u Vrbasu

Adresa: 

Vrbas, Palih Boraca 9/c

Telefon: 

021/706-477, 021/704-769

E-pošta: 

Nadležnost: 

Opšti

Populacija: 

101 364

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.