Poseta delegacije Vrhovnog narodnog suda NR Kine

Delegacija Vrhovnog narodnog suda NR Kine, boravila je u poseti Vrhovnom kasacionom sudu, od 27. do 30. oktobra 2015. godine.

Delegaciju Vrhovnog narodnog suda NR Kine činili su: HUANG Ermei, zamenik predsednika Vrhovnog narodnog suda; ZUO Shizhong, predsednik Visokog narodnog suda Sxanxi provincije; MA Xinlan, predsednik Visokog narodnog suda Fujian provincije; ZHOU Feng, glavni sudija krivičnog odeljenja br. 4 Vrhovnog narodnog suda; WANG Guoxin, zamenik tužioca Narodnog tužilaštva Heilongjiang provincije.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda, Dragomir Milojević i sudije Vrhovnog kasacionog suda  Snežana Andrejević, Ljubica Milutinović, Predrag Trifunović i Bata Cvetković sastale su sa delegacijom Vrhovnog suda NR Kine, 28. oktobra 2015. godine, u Vrhovnom kasacionom sudu.

Sastanku su prisustvovali i Njegova ekselencija ambasador Narodne Republike Kine u Republici Srbiji, gospodin Li Manchang, šef političkog odeljenja ambasade Yu Quntong i ataše Shen Lin.

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda, Dragomir Milojević, je delegaciju Vrhovnog narodnog suda Kine, upoznao sa istorijom razvoja sudstva u Srbiji, organizacijom i nadležnostima sudova danas, načinom izbora sudija, sistemom disciplinske odgovornosti sudija i vrstama edukacija za sudije.

HUANG Ermei, zamenik predsednika Vrhovnog narodnog suda Kine, upoznala je predsednika i sudije Vrhovnog kasacionog suda sa organizacijom i nadležnostima sudova u Kini.

Poseta Delegacije Vrhovnog narodnog suda Kine Vrhovnom kasacionom sudu, predstavlja početak saradnje i razmene iskustava, imajući u vidu sličnost pravosudnih sistema dve države.

Tokom boravka u Srbiji, delegacija Vrhovnog narodnog suda NR Kine, posetila je Posebno odeljenje Višeg suda u Beogradu i Apelacioni sud u Novom Sadu.