Poziv za podnošenje predloga za nagradu za inovaciju

Komisija za dodelu nagrada i priznanja Vrhovnog kasacionog suda objavljuje Poziv za podnošenje predloga za nagradu za inovaciju u upravljanju predmetima ili u upravljanju sudom.

Nagrada za inovaciju dodeljuje se prvostepenim sudovima, a kandidaturu za nagradu mogu podneti kako sudovi koji su uveli inovaciju, tako i njihovi neposredno viši sudovi.

Kandidature se podnose do 14. septembra 2018. godine, na priloženom formularu.

Nagrade za inovaciju i nagrade u drugim kategorijama, u skladu sa Pravilnikom o dodeli nagrada i priznanja, Vrhovni kasacioni sud dodeliće u okviru Godišnjeg savetovanja sudija – Sudijski dani 2018, koje se održava od 8. do 10. oktobra 2018. godine u Vrnjačkoj Banji.