Predavanje na temu“Evropski trougao jurisdikcija (Strazbur-Luksemburg-nacionalni sudovi)”

Predavanje na temu “Evropski trougao jurisdikcija (Strazbur-Luksemburg-nacionalni sudovi)” za sudije i sudijske savetnike Vrhovnog kasacionog suda, Upravnog suda i apelacionih sudova, održano je 4. i 5. decembra 2017. godine u Vrhovnom kasacionom i u Apelacionom sudu u Beogradu.

Predavanje na temu “Evropski trougao jurisdikcija (Strazbur-Luksemburg-nacionalni sudovi)” održao je prof. dr Ciril Ribičič, član Venecijanske komisije za demokratiju kroz pravo Saveta Evrope i redovni profesor ustavnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Ljubljani.

Predavanje je organizovao Vrhovni kasacioni sud uz podršku projekta Saveta Evrope “Horizontalni mehanizam za Zapadni Balkan i Tursku”.