Prekršajni sud u Šapcu

Adresa: 

Šabac, Pop Lukina br. 2

Telefon: 

015/349-794, 015/314-355

Faks: 

015/314-355

E-pošta: 

Nadležnost: 

Posebni

Populacija: 

174 672

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.