Prekršajni sud u Kragujevcu

Adresa: 

Kragujevac, Trg Slobode br. 3

Telefon: 

034/ 331-757

Faks: 

034/331-757, 034/ 330-290

E-pošta: 

Nadležnost: 

Posebni

Populacija: 

1 542 766

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.