Prekršajni sud u Leskovcu

Adresa: 

Leskovac, Pana Đukića br. 18

Telefon: 

016/213-304

Faks: 

016/215-879

E-pošta: 

Nadležnost: 

Posebni

Populacija: 

281 083

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.