Prekršajni sud u Novom Pazaru

Adresa: 

Novi Pazar, Žitni Trg br. 16

Telefon: 

020-311-820

Faks: 

020-311-820

E-pošta: 

Nadležnost: 

Posebni

Populacija: 

123 536

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.