Prekršajni sud u Novom Sadu

Adresa: 

Novi Sad, Bulevar oslobođenja br. 58

Telefon: 

021/526-570, 021/4896-100

Faks: 

021/4896-132

E-pošta: 

Nadležnost: 

Posebni

Populacija: 

1 880 170

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.