Prekršajni sud u Sremskoj Mitrovici

Adresa: 

Sremska Mitrovica, Trg Svetog Dimitrija br. 39

Telefon: 

022/600-191

Faks: 

022/600-126

E-pošta: 

Nadležnost: 

Posebni

Populacija: 

113 808

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.