Prekršajni sud u Zrenjaninu

Adresa: 

Zrenjanin, Žitni trg bb

Telefon: 

023/525-253, 023/548-452, 023/525-249

Faks: 

023/525-253, 023/548-452, 023/525-249

E-pošta: 

Nadležnost: 

Posebni

Populacija: 

176 729

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.