Pripreme za primenu Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

Vrhovni kasacioni sud uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, organizovao je sastanak predsednika i sudija Vrhovnog kasacionog suda sa predsednicima svih sudova na teritoriji Republike Srbije, povodom početka primene Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, 22. decembra 2015. godine u Beogradu.

Cilj sastanka je upoznavanje predsednika sudova sa novinama u oblasti zaštite prava na suđenje u razumnom roku, dosadašnjim iskustvima Vrhovnog kasacionog suda u ovom domenu, kao i sa predlozima u vezi sa organizacijom poslova u sudu radi efikasnijeg sprovođenja novog Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.