Privredni sud u Kragujevcu

Adresa: 

Kragujevac, Trg Slobode 3

Telefon: 

034/335-644, 335-602

Faks: 

034/335-602

E-pošta: 

Nadležnost: 

Posebni

Populacija: 

505 123

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.