Privredni sud u Požarevcu

Adresa: 

Požarevac, Jovana Šerbanovića 4

Telefon: 

012/521-652, 526-908

Faks: 

012/521-652

E-pošta: 

Nadležnost: 

Posebni

Populacija: 

362 505

Za više informacija pogledajte spisak sudija na vss.sud.rs

*Podaci o broju stanovnika po područjima pojedinačnih sudova preuzeti su sa poslednjeg popisa stanovništva u republici Srbiji, od 2011. godine.