\"Reforma pravosuđa i EU integracije dalji koraci"

Sednica Komisije za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013/2018. godine, održana je 08. jula 2015. godine u Palati Srbija.

Pod nazivom \"Reforma pravosuđa i EU integracije dalji koraci", Komisija je ovu sednicu održala u proširenom sastavu jer su pored njenih članova prisustvovali i šef Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji, Tanja Miščević, ministar pravde, Nikola Selaković, kao i predstavnici Međunarodne zajednice (Evropske komisije, Delegacije Evropske unije u Srbiji, USAID-a, Svetske banke, OEBS-a, diplomatskih predstavništava u Srbiji) i predstavnici civilnog društva.

Predsedavajući Komisije, predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva, Dragomir Milojević, obratio se prisutnima i otvorio sednicu. Predsednik je istakao potrebu da se Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije pravosuđa ažurira, osvrnuo se na rezultate Funkcionalne analize pravosuđa, na preporuke iz analize, kao i na stepen njihove uključenosti u Akcioni plan za pregovore Poglavlja 23.

Prisutni su na sednici razgovarali o Akcionom planu za pregovore Poglavlja 23 i Funkcionalnoj analizi pravosuđa, ali i o potrebi usaglašavanja Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa 2013/2018. sa Akcionim planom za pregovore Poglavlja 23.

Zaključak 18. sednice Komisije je da se do 15. septembra 2015. godine uradi nacrt ažuriranog Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije reforme pravosuđa, a imajući u vidu dokumente o kojima se danas raspravljalo (Funkcionalnu analizu i Akcioni plan za Poglavlje 23) kako bi Komisija  mogla i da ga usvoji početkom oktobra 2015. godine.