Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 59 rezultata)
 1. Rž1 r 27/2023 1.6.6.2; građanski postupci; 1.6.6.4; dužina trajanja postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1 u, Rž1up / Br. predmeta: 27/2023 / Datum: 20.11.2023.

  Vrhovni sud, sudija Gordana Komnenić, određena Godišnjim rasporedom poslova u smislu odredbe člana 7. stav 5. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku (''Službeni glasnik RS'' br. 40/2015, 92/2023), u postupku zaštite prava na ...

 2. Rž1 g 15/2023, Rž1 g 16/2023 1.6.6.2; građanski postupci; 1.6.6.4; dužina trajanja postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1 u, Rž1up, Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1 u, Rž1up / Br. predmeta: 15/2023, 16/2023 / Datum: 15.11.2023.

  Vrhovni sud, sudija Gordana Komnenić, određena Godišnjim rasporedom poslova u smislu odredbe člana 7. stav 2. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku (''Službeni glasnik RS'' br. 40/2015), u postupku zaštite prava na suđenje ...

 3. Rž1 g 13/2023 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1 u, Rž1up / Br. predmeta: 13/2023 / Datum: 14.11.2023.

  Vrhovni sud u veću sastavljenom od sudija Vesne Subić, predsednika veća, Tatjane Matković Stefanović i Jelene Ivanović, članova veća, u predmetu predlagača AA iz..., koga zastupa punomoćnik Rajko Jelušić, advokat iz..., radi zaštite prava na suđenje u raz ...

 4. R4 g 10/2023 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: R4 g / Br. predmeta: 10/2023 / Datum: 19.10.2023.

  Vrhovni sud, sudija Dragana Marinković, u postupku zaštite prava na suđenje u razumnom roku, predlagača AA iz..., BB iz... i VV iz..., koje zastupa punomoćnik Mihailo Pavlović, advokat iz..., odlučujući o prigovoru predlagača za ubrzanje postupka u predme ...

 5. Rž1 g 11/2023 1.6.6.6; kriterijumi za ocenu dužine postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1 u, Rž1up / Br. predmeta: 11/2023 / Datum: 12.10.2023.

  Vrhovni sud, sudija Marina Milanović, određena Godišnjim rasporedom poslova u smislu člana 7.stav 2. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku (''Službeni glasnik RS'', br. 40/15), u postupku zaštite prava na suđenje u razumnom ...

 6. R4 r 25/2023 1.6.6.4; dužina trajanja postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: R4 r / Br. predmeta: 25/2023 / Datum: 27.09.2023.

  Vrhovni sud, sudija Vesna Subić, određena godišnjim rasporedom poslova u sudu u smislu člana 7. stav 2. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, u predmetu predlagača AA iz..., koju zastupa punomoćnik Vitomir Vitorović, advokat iz..., odlučujući ...

 7. R4 r 26/2023 1.6.6.4; dužina trajanja postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: R4 r / Br. predmeta: 26/2023 / Datum: 27.09.2023.

  Vrhovni sud, sudija Vesna Subić, određena godišnjim rasporedom poslova na osnovu odredbi člana 7. stav 2. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku („Službeni glasnik RS“ br. 40/14), u postupku po prigovoru predlagača AA iz..., koga zastupa punomo ...

 8. R4 r 28/2023 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: R4 r / Br. predmeta: 28/2023 / Datum: 21.09.2023.

  Vrhovni sud, sudija Dragana Marinković, u postupku zaštite prava na suđenje u razumnom roku predlagača AA iz..., koga zastupa punomoćnik Goran Stamenić, advokat iz..., radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o prigovoru predlagača za ubr ...

 9. Rž1 u 127/2023 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1 u, Rž1up / Br. predmeta: 127/2023 / Datum: 21.09.2023.

  Vrhovni sud, sudija Jelena Ivanović, u predmetu predlagača AA iz... br..., čiji je punomoćnik Vladan Stanojević, advokat iz..., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u 240/23 od 11.07.2023. godine, u predmetu zaštite pr ...

 10. R4 r 27/2023 1.6.6.2; građanski postupci; 1.6.6.4; dužina trajanja postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: R4 r / Br. predmeta: 27/2023 / Datum: 19.09.2023.

  Vrhovni sud, sudija Gordana Komnenić, određena godišnjim rasporedom poslova na osnovu odredbe člana 7. stav 2. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku („Službeni glasnik RS“ br. 40/15), u postupku po prigovoru predlagača AA iz..., čiji je punomo ...

Pages