Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 789 rezultata)
 1. Rž1 r 27/2023 1.6.6.2; građanski postupci; 1.6.6.4; dužina trajanja postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1 u, Rž1up / Br. predmeta: 27/2023 / Datum: 20.11.2023.

  Vrhovni sud, sudija Gordana Komnenić, određena Godišnjim rasporedom poslova u smislu odredbe člana 7. stav 5. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku (''Službeni glasnik RS'' br. 40/2015, 92/2023), u postupku zaštite prava na ...

 2. Rž1 g 15/2023, Rž1 g 16/2023 1.6.6.2; građanski postupci; 1.6.6.4; dužina trajanja postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1 u, Rž1up, Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1 u, Rž1up / Br. predmeta: 15/2023, 16/2023 / Datum: 15.11.2023.

  Vrhovni sud, sudija Gordana Komnenić, određena Godišnjim rasporedom poslova u smislu odredbe člana 7. stav 2. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku (''Službeni glasnik RS'' br. 40/2015), u postupku zaštite prava na suđenje ...

 3. Rž1 g 13/2023 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1 u, Rž1up / Br. predmeta: 13/2023 / Datum: 14.11.2023.

  Vrhovni sud u veću sastavljenom od sudija Vesne Subić, predsednika veća, Tatjane Matković Stefanović i Jelene Ivanović, članova veća, u predmetu predlagača AA iz..., koga zastupa punomoćnik Rajko Jelušić, advokat iz..., radi zaštite prava na suđenje u raz ...

 4. Kzz Pr 33/2023 povreda Zakona o prekršajima; čl. 264 st. 2 t. 2 i 4 u vezi čl.110; zahtev se usvaja

  Krivična materija / Upisnici: Kzz Pr / Br. predmeta: 33/2023 / Datum: 14.11.2023.

  U IME NARODA Vrhovni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Tatjane Vuković, Bojane Paunović, Aleksandra Stepanovića i Milene Rašić, članova veća, sa savetnikom Zvezdanom Govedarica Carić, kao zapisničarem, u prekršajnom pr ...

 5. Rev2 1751/2023 3.5.9; 3.19.1.25.2; odlučivanje o reviziji

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1751/2023 / Datum: 10.11.2023.

  U IME NARODA Vrhovni sud, u veću sastavljenom od sudija: Jelene Ivanović, predsednika veća, Željka Škorića i Jasmine Stamenković, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Gavra Dimitrijević, advokat iz..., protiv tuženog Javnog komunal ...

 6. Rev 2596/2021 3.1.1.4.6

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 2596/2021 / Datum: 09.11.2023.

  Vrhovni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vesne Subić, predsednika veća, Zorana Hadžića, Mirjane Andrijašević, Vesne Mastilović i Nadežde Vidić, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Filip Backović, advokat iz..., protiv tužene Re ...

 7. Rev2 4400/2022 3.5.12

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 4400/2022 / Datum: 01.11.2023.

  Vrhovni sud, u veću sastavljenom od sudija Dragane Marinković, predsednika veća, Marine Milanović i Zorice Bulajić, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., koga zastupa punomoćnik Božur Laketić, advokat iz..., protiv tuženog „Air Serbia“ AD Beograd, Nov ...

 8. Rev2 1863/2022 3.5.9; zarada, minimalna zarada, minimalna cena rada, naknada zarade i druga primanja

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1863/2022 / Datum: 01.11.2023.

  U IME NARODA Vrhovni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dobrile Strajina, predsednika veća, Dragane Mirosavljević i Nadežde Vidić, članova veća, u parnici tužilaca AA iz... i BB iz..., čiji je zajednički punomoćnik Goran Vidaković, advokat iz..., protiv ...

 9. Rev 22829/2023 3.1.4.1.8

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 22829/2023 / Datum: 01.11.2023.

  U IME NARODA Vrhovni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vesne Stanković, predsednika veća, Radoslave Mađarov i Branke Dražić, članova veća, u parnici tužioca Republike Srbija, Osnovno javno tužilaštvo u Nišu, protiv tužene AA iz..., koju zastupa Nikola Z ...

 10. Rev1 46/2023 3.19.1.25.1.4; 3.19.1.25.1.3; dozvoljenost revizije

  Građanska materija / Upisnici: Rev1 / Br. predmeta: 46/2023 / Datum: 01.11.2023.

  Vrhovni sud, u veću sastavljenom od sudija: Gordane Komnenić, predsednika veća, dr Ilije Zindovića, Marije Terzić, Mirjane Andrijašević i Vesne Subić, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Veroslav Garić, advokat iz..., protiv tužen ...

Pages