Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 5713 rezultata)
 1. Rev2 1597/2019 posebna revizija

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1597/2019 / Datum: 25.12.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zvezdane Lutovac, predsednika veća, Jelene Borovac, Branka Stanića, dr Dragiše B. Slijepčevića i Tatjane Matković Stefanović, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., BB iz... i VV iz..., čiji su puno ...

 2. Rev2 4185/2019 3.5.9; zarada; minimalna zarada; minimalna cena rada; naknada zarade i druga primanja

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 4185/2019 / Datum: 11.06.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Jasminka Stanojević, predsednik veća, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Aleksandra Jasika, advokat iz..., protiv tuženih ''BB'' a.d., sa sedištem u..., čiji je punomoćnik Ljiljana R. Popadić, ...

 3. Rev2 1559/2017 3.19.1.25.1.4; posebna revizija

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1559/2017 / Datum: 10.06.2020.

    Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Biserke Živanović, predsednika veća, Spomenke Zarić, Branislava Bosiljkovića, Gordane Komnenić i Zorane Delibašić, članova veća, u parnici tužilje AA iz..., čiji je punomoćnik Sima Knežević, advokat ...

 4. Rev 794/2020 3.19.1.25.1.4; posebna revizija; 3.19.1.10; troškovi postupka

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 794/2020 / Datum: 04.06.2020.

    Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, Zorane Delibašić, Gordane Komnenić, Biserke Živanović i Božidara Vujičića, članova veća, u pravnoj stvari tužilje AA iz..., čiji je punomoćnik Miloš Jugović, advokat ...

 5. Prev 171/2020 3.19.1.21; rešenje

  Građanska materija / Upisnici: Prev / Br. predmeta: 171/2020 / Datum: 04.06.2020.

    Vrhovni kasacioni sud, u veću sudija: Branka Stanića, predsednika veća, Tatjane Matković Stefanović i Tatjane Miljuš, članova veća, u parnici po tužbi tužioca Specijalna bolnica za... „Dr AA“..., čiji je punomoćnik Branislav Matić, advokat u..., protiv ...

 6. Rev 782/2020 3.19.1.25.1.4; posebna revizija; 3.19.1.10; troškovi postupka

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 782/2020 / Datum: 04.06.2020.

    Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, Zorane Delibašić, Gordane Komnenić, Biserke Živanović i Božidara Vujičića, članova veća, u pravnoj stvari tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Mihajlo Bulajić, advoka ...

 7. Rev 1101/2020 3.19.1.25.1.4; posebna revizija; 3.19.1.10; troškovi postupka

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 1101/2020 / Datum: 04.06.2020.

    Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, Zorane Delibašić, Gordane Komnenić, Biserke Živanović i Božidara Vujičića, članova veća, u pravnoj stvari tužilje AA iz..., čiji je punomoćnik Mihajlo Bulajić, advoka ...

 8. Rev 1081/2020 3.19.1.25.1.4; posebna revizija; 3.19.1.25.1.3; dozvoljenost revizije

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 1081/2020 / Datum: 04.06.2020.

    Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, Zorane Delibašić, Gordane Komnenić, Biserke Živanović i Božidara Vujičića, članova veća, u pravnoj stvari tužilje AA iz..., čiji je punomoćnik Ljiljana Denić, advokat ...

 9. Rev 2243/2020 3.19.1.25.1.4; posebna revizija

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 2243/2020 / Datum: 03.06.2020.

    Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija Jasminke Stanojević, predsednika veća, Biserke Živanović, Spomenke Zarić, dr Ilije Zindovića i Zorane Delibašić, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Ljiljana Denić, advokat iz. ...

 10. Spp 1/2020 postupak za rešavanje spornog pravnog pitanja; 3.19.1.11; 3.1.2.10

  Građanska materija / Upisnici: Spp / Br. predmeta: 1/2020 / Datum: 02.06.2020.

  OSNOVNI SUD U NOVOM PAZARU VEZA: P 800/18 Izvod iz zapisnika sa III sednice Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 02.06.2020. godine. O D L U K A ODBACUJE SE, kao nepotpun, predlog Osnovnog suda u Novom Pazaru za rešavanje spornog pravnog ...

Pages