Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 3884 rezultata)
 1. Spp 6/2019 postupak za rešavanje spornog pravnog pitanja; 3.19.1.11; 3.1.2.8.3 naknada materijalne štete

  Građanska materija / Upisnici: Spp / Br. predmeta: 6/2019 / Datum: 12.12.2019.

  OSNOVNI SUD U NIŠU NIŠ VEZA: VIII Su 228/2019 Izvod iz zapisnika sa XII sednice Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 10.12.2019. godine. O D L U K A ODBACUJE SE zahtev Osnovnog suda u Nišu za pokretanje postupka radi rešavanja spornog pra ...

 2. Spp 11/2019 postupak za rešavanje SPP; 3.19.1.11

  Građanska materija / Upisnici: Spp / Br. predmeta: 11/2019 / Datum: 12.12.2019.

  VIŠI SUD U NIŠU NIŠ VEZA: P 274/19 Izvod iz zapisnika sa XII sednice Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 10.12.2019. godine. O D L U K A ODBACUJE SE predlog za pokretanje postupka rešavanja spornog pravnog pitanja. O b r a z l o ž e nj e ...

 3. Rev 396/2018 3.1.1.12.1. zakonsko pravo preče kupovine

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 396/2018 / Datum: 05.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branislave Apostolović, predsednika veća, Branislava Bosiljkovića i Zorane Delibašić, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Nikola Kosanović advokat iz..., protiv tuženih BB iz.. ...

 4. Rev 4730/2019 3.19.1.25.1.4

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 4730/2019 / Datum: 28.11.2019.

  Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, Božidara Vujičića, dr Ilije Zindovića, Biserke Živanović i Spomenke Zarić, članova veća, u pravnoj stvari tužioca Centra za socijalni rad u..., koga zastupa punomoćnik A ...

 5. Rev 4775/2019 3.1.4.18.1; 3.1.4.18.2

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 4775/2019 / Datum: 28.11.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branislave Apostolović, predsednika veća, Branislava Bosiljkovića i Zorane Delibašić, članova veća, u parnici tužilje AA iz..., čiji je punomoćnik Ankica Miškov advokat iz..., protiv tužen ...

 6. Rev2 2390/2017 Gž ap1 40/2017 3.5.9 zarada, minimalna zarada, minimalna cena rada, naknada zarade i druga primanja

  Građanska materija / Upisnici: Rev2, Gž-Ap 1 / Br. predmeta: 2390/2017, 40/2017 / Datum: 28.11.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branislave Apostolović, predsednika veća, Branislava Bosiljkovića i Zorane Delibašić, članova veća, u parnici iz radnog odnosa tužilaca AA, BB, VV, GG, DD, ĐĐ, EE, ŽŽ, ZZ, II i JJ svi iz..., KK, LL, LJ ...

 7. Rev2 2067/2017 3.5.9

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 2067/2017 / Datum: 28.11.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branislave Apostolović, predsednika veća, Branislava Bosiljkovića, Zorane Delibašić, Biserke Živanović i Božidara Vujičića, članova veća, u parnici iz radnog odnosa tužilaca AA iz... i BB iz..., čiji s ...

 8. R 6428/2019 3.21

  Građanska materija / Upisnici: R / Br. predmeta: 6428/2019 / Datum: 28.11.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branislave Apostolović, predsednika veća, Branislava Bosiljkovića i Zorane Delibašić, članova veća, u parnici tužilje AA iz..., čiji je punomoćnik Zoran Sokolović advokat iz..., protiv tuženih BB iz... ...

 9. R1 212/2019 3.20.1

  Građanska materija / Upisnici: R1 / Br. predmeta: 212/2019 / Datum: 27.11.2019.

  Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Jasminke Stanojević, predsednika veća, Spomenke Zarić i Biserke Živanović, članova veća, u predmetu podnosioca prigovora AA iz..., čiji je punomoćnik Sanja Džingalašević, advokat iz..., radi zaštite pra ...

 10. Rev 3816/2019 3.1.2.8.3.1 obim naknade; 3.1.2.8.3.2. obična šteta i izmakla korist

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 3816/2019 / Datum: 27.11.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vesne Subić, predsednika veća, Jelice Bojanić Kerkez i Slađane Nakić Momirović, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., koga zastupa punomoćnik Ilija Dražić, advokat iz..., protiv tužene ...

Pages