Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 4521 rezultata)
 1. Kzz 1269/2018 postupanje sudije koji se mora izuzeti

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1269/2018 / Datum: 20.11.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radimile Dragičević Dičić, Maje Kovačević Tomić, Sonje Pavlović i Miroljuba Tomića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksa ...

 2. Kzz 1282/2018 odbijen zzz; nepostojanje elemenata kriv. dela

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1282/2018 / Datum: 20.11.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević Dičić, Maje Kovačević Tomić, Sonje Pavlović i Miroljuba Tomića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksan ...

 3. Kzz 1199/2018 nedozvoljeni dokaz

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1199/2018 / Datum: 06.11.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević Dičić, Maje Kovačević Tomić, Sonje Pavlović i Milunke Cvetković, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksa ...

 4. Kzz 1208/18 usvojen zzz; odbijena optuž.; prekoračenje opt. akta; utvrđena zastarelost k.dela

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1208/18 / Datum: 06.11.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević-Tomić, Sonje Pavlović i Milunke Cvetković, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksa ...

 5. Kd 123/2019 nadležnost i sastav suda

  Krivična materija / Upisnici: Kd / Br. predmeta: 123/2019 / Datum: 27.06.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića i Radoslava Petrovića, članova veća, sa savetnikom Marijom Ribarić, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog krivičnog dela nedoz ...

 6. Kzz OK 17/2019 odbačaj

  Krivična materija / Upisnici: Kzz OK / Br. predmeta: 17/2019 / Datum: 26.06.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Milunke Cvetković i Radmile Dragičević Dičić, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao zapisničarem, u ...

 7. Kd 120/2019 nadležnost i sastav suda

  Krivična materija / Upisnici: Kd / Br. predmeta: 120/2019 / Datum: 26.06.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića i Biljane Sinanović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog kriv ...

 8. Kzz 582/2019 neblagovremena dopuna zahteva

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 582/2019 / Datum: 19.06.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Milunke Cvetković i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao zapisničarem, u krivičnom ...

 9. Kzz 625/2019 nedozvoljeni razlozi

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 625/2019 / Datum: 19.06.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Milunke Cvetković i Radoslava Petrovića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao zapisničarem, u kriv ...

 10. Kzz 571/2019 troškovi postupka

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 571/2019 / Datum: 19.06.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Milunke Cvetković i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao zapisničarem ...

Pages