Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 6783 rezultata)
 1. Kzz 343/2021 2.4.1.8.1; 2.4.1.22.1.2.2

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 343/2021 / Datum: 30.11.2022.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Miroljuba Tomića, Nevenke Važić i Dubravke Damjanović, članova veća, sa savetnikom Irinom Ristić, kao zapisničarem, u krivičnom predme ...

 2. Kzz 608/2022 troškovi

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 608/2022 / Datum: 08.06.2022.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Dubravke Damjanović, Milene Rašić, Bate Cvetkovića i Radmile Dragičević Dičić, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Vesnom Zarić, kao zapisničarem, u kr ...

 3. Kzz 578/2022 2.4.1.22.1.1.1; okolnosti koje trajno isključuju krivičo gonjenje

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 578/2022 / Datum: 07.06.2022.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Miroljuba Tomića, Biljane Sinanović i Dubravke Damjanović, članova veća, sa savetnikom Irinom Ristić, kao zapisničarem, u krivičnom pr ...

 4. Kzz 569/2022 nepostojanje elemenata kr. dela; pogrešna primena zakona

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 569/2022 / Datum: 07.06.2022.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Biljane Sinanović, Dubravke Damjanović i Radmile Dragičević Dičić, članova veća, sa savetnikom Vesnom Veselinović, kao zapisničarem, u ...

 5. Kzz 585/2022 nezakonit dokaz

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 585/2022 / Datum: 07.06.2022.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Radmile Dragičević Dičić, Biljane Sinanović i Dubravke Damjanović, članova veća, sa savetnikom Vesnom Veselinović, kao zapisničarem, u ...

 6. Kzz 542/2022 2.4.1.22.2.3; odbačaj zzz

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 542/2022 / Datum: 01.06.2022.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Dubravke Damjanović, Milene Rašić, Dragana Aćimovića i Svetlane Tomić Jokić, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Lazin, kao zapisničarem, u kr ...

 7. Kzz 532/2022 prekoračena optužba

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 532/2022 / Datum: 01.06.2022.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Dubravke Damjanović, Milene Rašić, Dragana Aćimovića i Svetlane Tomić Jokić, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Lazin, kao zapis ...

 8. Kzz 549/2022 439 t. 2; 438 st. 2 t. 1; odbijen zahtev

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 549/2022 / Datum: 01.06.2022.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Dubravke Damjanović, Milene Rašić, Dragana Aćimovića i Svetlane Tomić Jokić, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Vesnom Zarić, kao zapisni ...

 9. Kzz 375/2022 nepostojanje elemenata kr. dela; pogrešna primena zakona

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 375/2022 / Datum: 31.05.2022.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Miroljuba Tomića, Biljane Sinanović i Nevenke Važić, članova veća, sa savetnikom Vesnom Veselinović, kao zapisničarem, u krivičnom pre ...

 10. Kzz 452/2022 zastarelost krivičnog gonjenja; nezakonit dokaz

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 452/2022 / Datum: 31.05.2022.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Miroljuba Tomića, Biljane Sinanović i Nevenke Važić, članova veća, sa savetnikom Vesnom Veselinović, kao zapisničarem, u krivičnom pre ...

Pages