Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 6096 rezultata)
 1. Kzz 1496/2020 troškovi krivičnog postupka

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1496/2020 / Datum: 14.07.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Miroljuba Tomića, Jasmine Vasović i Veska Krstajića, članova veća, sa savetnikom Vesnom Veselinović, kao zapisničarem, u krivičnom pre ...

 2. Kzz 1527/2020 pogrešna primena zakona

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1527/2020 / Datum: 14.07.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Miroljuba Tomića, Jasmine Vasović i Veska Krstajića, članova veća, sa savetnikom Vesnom Veselinović, kao zapisničarem, u krivičnom pre ...

 3. Kzz 703/2021 2.1.20.18; zloupotreba položaja odgovornog lica; 2.4.1.22.1.2.1; nepostojanje elemenata krivičnog dela

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 703/2021 / Datum: 07.07.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Dubravke Damjanović, Bate Cvetkovića i Dragana Aćimovića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Vesnom Zarić, kao zapisniča ...

 4. Kzz 756/2021 troškovi

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 756/2021 / Datum: 07.07.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Dubravke Damjanović, Bate Cvetkovića i Dragana Aćimovića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Lazin, kao zapisni ...

 5. Kzz 725/2021 primena blažeg zakona

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 725/2021 / Datum: 07.07.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Dubravke Damjanović, Bate Cvetkovića i Dragana Aćimovića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Lazin, kao zapisni ...

 6. Kzz 704/2021 2.4.1.14; troškovi postupka

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 704/2021 / Datum: 06.07.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Biljane Sinanović, Radmile Dragičević Dičić i Dubravke Damjanović, članova veća, sa savetnikom Irinom Ristić, kao zapisničarem, u kriv ...

 7. Kzz Pr 22/2021 zastarelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka

  Krivična materija / Upisnici: Kzz Pr / Br. predmeta: 22/2021 / Datum: 06.07.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Biljane Sinanović, Radmile Dragičević Dičić i Dubravke Damjanović, članova veća, sa savetnikom Vesnom Veselinović, kao zapisničarem, u ...

 8. Kzz 696/2021 2.4.1.22.1.2.1; nepostojanje elemenata krivičnog dela

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 696/2021 / Datum: 06.07.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Biljane Sinanović, Radmile Dragičević Dičić i Dubravke Damjanović, članova veća, sa savetnikom Irinom Ristić, kao zapisničarem, u kriv ...

 9. Kzz 699/2021 odbija se; član 438 st. 2 t. 1 zkp-a; nezakonit dokaz

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 699/2021 / Datum: 01.07.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Biljane Sinanović, predsednika veća, Radmile Dragičević Dičić, Radoslava Petrovića, Veska Krstajića i Dragana Aćimovića, članova veća, sa savetnikom Andreom Jakovljević, kao zapisničarem, ...

 10. Kzz 713/2021 odbija se; čl. 439 tačka 1. zkp

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 713/2021 / Datum: 01.07.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Biljane Sinanović, predsednika veća, Radmile Dragičević Dičić, Radoslava Petrovića, Veska Krstajića i Dragana Aćimovića, članova veća, sa savetnikom Andreom Jakovljević, kao zapisničarem, ...

Pages