Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 5133 rezultata)
 1. Kzz OK 6/2020 odbijen zzz; nedozvoljen dokaz; elementi k.dela; k.delo čl. 366 st. 1 kz trgovina uticajem

  Krivična materija / Upisnici: Kzz OK / Br. predmeta: 6/2020 / Datum: 02.06.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Radmile Dragičević Dičić, predsednika veća, Sonje Pavlović, Radoslava Petrovića, Dragana Aćimovića i Biljane Sinanović, članova veća, sa savetnikom Tatjanom Milenković, kao zapisničarem, u ...

 2. Kzz 397/2020 odbijen zzz; 438 st. 2 tač. 1 zkp

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 397/2020 / Datum: 02.06.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Radmile Dragičević Dičić, predsednika veća, Sonje Pavlović, Radoslava Petrovića, Dragana Aćimovića i Biljane Sinanović, članova veća, sa savetnikom Tatjanom Milenković, kao zapisničarem, u ...

 3. Kzz 372/2020 bitna povreda odredaba kriv. postupanja; čl. 438 st. 1 t. 7 zkp

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 372/2020 / Datum: 27.05.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Milunke Cvetković i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao zapisničarem ...

 4. Kzz 336/2020 usvojen zahtev; troškovnik

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 336/2020 / Datum: 27.05.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Milunke Cvetković i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Lazin, kao zapisničar ...

 5. Kd 58/2020 nadležnost i sastav suda

  Krivična materija / Upisnici: Kd / Br. predmeta: 58/2020 / Datum: 27.05.2020.

    Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Medenicom, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zb ...

 6. Kzz 316/2020 pogrešna primena zakona

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 316/2020 / Datum: 21.05.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Miroljuba Tomića, Jasmine Vasović i Milunke Cvetković, članova veća, sa savetnikom Olgicom Kozlov, zapisničarem, u krivičnom predmetu ...

 7. Kzz 365/2020 prekoračenje optužbe

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 365/2020 / Datum: 21.05.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Miroljuba Tomića, Jasmine Vasović i Milunke Cvetković, članova veća, sa savetnikom Olgicom Kozlov, zapisničarem, u krivičnom predmetu ...

 8. Kzz 379/2020 troškovi krivičnog postupka

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 379/2020 / Datum: 20.05.2020.

    U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Milunke Cvetković i Radoslava Petrovića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao zapis ...

 9. Kzz 263/2020 troškovi; izuzeće sudije

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 263/2020 / Datum: 20.05.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Milunke Cvetković i Radoslava Petrovića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao zapisni ...

 10. Kzz 294/2020 2.4.1.22.1.2.3; 2.4.1.26

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 294/2020 / Datum: 20.05.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Milunke Cvetković i Radoslava Petrovića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Lazin, kao zapis ...

Pages