Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 7281 rezultata)
 1. Kzz OK 52/2022 odbija se; čl. 438 st. 1 tač. 8 ZKP

  Krivična materija / Upisnici: Kzz OK / Br. predmeta: 52/2022 / Datum: 02.02.2023.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Biljane Sinanović, predsednika veća, Svetlane Tomić Jokić, Bojane Paunović, Dubravke Damjanović i Bate Cvetkovića, članova veća, sa savetnikom Andreom Jakovljević, kao zapisničarem, u kriv ...

 2. Kzz 24/2023 2.1.20.18; k.d. zloupotreba položaja službenog lica

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 24/2023 / Datum: 01.02.2023.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Milene Rašić, predsednika veća, Dubravke Damjanović, Miroljuba Tomića, Biljane Sinanović i Bojane Paunović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Lazin, kao zapisni ...

 3. Kzz 51/2023 nezakonit dokaz

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 51/2023 / Datum: 01.02.2023.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Milene Rašić, predsednika veća, Dubravke Damjanović, Miroljuba Tomića, Biljane Sinanović i Bojane Paunović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Medenicom, kao zapi ...

 4. Kzz OK 1/2023 bitna obeležja kr.dela; nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi; čl. 350 stav 2 KZ

  Krivična materija / Upisnici: Kzz OK / Br. predmeta: 1/2023 / Datum: 31.01.2023.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Miroljuba Tomića, Tatjane Vuković, Svetlane Tomić Jokić i Dubravke Damjanović, članova veća, sa savetnikom Marijom Ribarić, kao zapisničarem, u krivičnom ...

 5. Kzz 45/2023 2.4.1.22.1.2.1; 2.4.1.22.1.2.2; 2.4.1.22.1.5; 2.4.1.22.1.7

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 45/2023 / Datum: 31.01.2023.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Miroljuba Tomića, Tatjane Vuković, Svetlane Tomić Jokić i Dubravke Damjanović, članova veća, sa savetnikom Irinom Ristić, kao zapisničarem, u krivičnom p ...

 6. Kzz 53/2023 kr. delo proganjanje čl. 138a kz; zabrana preinačenja na štetu optuženog

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 53/2023 / Datum: 31.01.2023.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Miroljuba Tomića, Tatjane Vuković, Svetlane Tomić Jokić i Dubravke Damjanović, članova veća, sa savetnikom Vesnom Veselinović, kao zapisničarem, u krivič ...

 7. Kzz 1447/2022 reformatio in peius

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1447/2022 / Datum: 31.01.2023.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Miroljuba Tomića, Tatjane Vuković, Svetlane Tomić Jokić i Dubravke Damjanović, članova veća, sa savetnikom Irinom Ristić, kao zapisničarem, u krivičnom p ...

 8. Kzz 1452/2022 odbijeno; 438 stav 2 tačka 2 zkp

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1452/2022 / Datum: 25.01.2023.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Nevenke Važić, predsednika veća, Milene Rašić, Dubravke Damjanović, Miroljuba Tomića i Tatjane Vuković, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Vesnom Zarić kao zapisničarem, u ...

 9. Kzz 1439/2022 čl. 438 st.1 tač. 4 ZKP; čl. 246a st. 2 KZ

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1439/2022 / Datum: 24.01.2023.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Miroljuba Tomića, Tatjane Vuković, Biljane Sinanović i Nevenke Važić, članova veća, sa savetnikom Zvezdanom Govedarica Carić, kao zapisničarem, u krivičn ...

 10. Kzz 2/2023 nepostojanje elemenata dela

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 2/2023 / Datum: 24.01.2023.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Miroljuba Tomića, Tatjane Vuković, Biljane Sinanović i Nevenke Važić, članova veća, sa savetnikom Irinom Ristić, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu o ...

Pages