Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 4082 rezultata)
 1. Kzz 1269/2018 postupanje sudije koji se mora izuzeti

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1269/2018 / Datum: 20.11.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radimile Dragičević Dičić, Maje Kovačević Tomić, Sonje Pavlović i Miroljuba Tomića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksa ...

 2. Kzz 1282/2018 odbijen zzz; nepostojanje elemenata kriv. dela

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1282/2018 / Datum: 20.11.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević Dičić, Maje Kovačević Tomić, Sonje Pavlović i Miroljuba Tomića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksan ...

 3. Kzz 1199/2018 nedozvoljeni dokaz

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1199/2018 / Datum: 06.11.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević Dičić, Maje Kovačević Tomić, Sonje Pavlović i Milunke Cvetković, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksa ...

 4. Kzz 1208/18 usvojen zzz; odbijena optuž.; prekoračenje opt. akta; utvrđena zastarelost k.dela

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1208/18 / Datum: 06.11.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević-Tomić, Sonje Pavlović i Milunke Cvetković, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksa ...

 5. Kd 227/2018 delegacija; mesna nadležnost suda

  Krivična materija / Upisnici: Kd / Br. predmeta: 227/2018 / Datum: 20.02.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića i Biljane Sinanović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Medenicom kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog ...

 6. Kd 9/2019 nadležnost suda

  Krivična materija / Upisnici: Kd / Br. predmeta: 9/2019 / Datum: 24.01.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića i Radoslava Petrovića, članova veća, sa savetnikom Vesnom Veselinović, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog krivičnog dela ne ...

 7. Kzz 24/2019 odbačen zahtev; neovlašćeno lice (okrivljeni lično)

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 24/2019 / Datum: 24.01.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Radoslava Petrovića, Miroljuba Tomića i Jasmine Vasović, članova veća, sa savetnikom Vesnom Veselinović, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okr ...

 8. Kd 17/2019 2.4.1.2; delegacija nadležnosti

  Krivična materija / Upisnici: Kd / Br. predmeta: 17/2019 / Datum: 23.01.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Biljane Sinanović i Milunke Cvetković, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Lazin, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu protiv okrivljene AA, ...

 9. Kd 230/2018 određivanje nadležnog suda

  Krivična materija / Upisnici: Kd / Br. predmeta: 230/2018 / Datum: 24.12.2018.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića i Radoslava Petrovića, članova veća, sa savetnikom Olgicom Kozlov, zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog Rolanda Rafa, zbog krivičnog dela ...

 10. Kd 228/2018 nadležnost i sastav suda; 2.4.1.2

  Krivična materija / Upisnici: / Br. predmeta: 228/2018 / Datum: 21.12.2018.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića i Milunke Cvetković, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Medenicom kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog ...

Pages