Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 4860 rezultata)
 1. Kzz 1425/2019 odbija se 439 t.1 zkp

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1425/2019 / Datum: 30.12.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radoslava Petrovića, Veska Krstajića, Miroljuba Tomića i Jasmine Vasović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Andreom Jakovljević, kao ...

 2. Kzz 1256/2019 2.4.1.22.1.1.1. okolnosti koje trajno isključuju krivično gonjenje

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1256/2019 / Datum: 11.12.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Dragana Aćimovića i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao zapisničarem ...

 3. Kd 220/2019 na nadležnost

  Krivična materija / Upisnici: Kd / Br. predmeta: 220/2019 / Datum: 10.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević Dičić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Andreom Jakovljević, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog krivičnog de ...

 4. Kzz 1094/2019 prekoračena optužba; 438 st 1 t. 9 ZKP

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1094/2019 / Datum: 10.12.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević Dičić, Sonje Pavlović, Radoslava Petrovića i Veska Krstajića, članova veća, sa savetnikom Tatjanom Milenković, kao zapisničarem, u k ...

 5. Kd 225/2019 odbija se predlog da se odredi drugi stvarno nadležan sud

  Krivična materija / Upisnici: Kd / Br. predmeta: 225/2019 / Datum: 10.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića predsednika veća, Radmile Dragičević Dičić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Andreom Jakovljević, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog krivičnog del ...

 6. Kzz 1096/2019 nepostojanje elemenata krivičng dela

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1096/2019 / Datum: 05.12.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Miroljuba Tomića, Jasmine Vasović i Radoslava Petrovića, članova veća, sa savetnikom Irinom Ristić, kao zapisničarem, u krivičnom pred ...

 7. Kzz 1191/2019 neovlašćeno lice

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1191/2019 / Datum: 05.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Miroljuba Tomića, Jasmine Vasović i Radoslava Petrovića, članova veća, sa savetnikom Irinom Ristić, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivlje ...

 8. Kzz 1300/2019 nepostojanje elemenata krivičnog dela

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1300/2019 / Datum: 05.12.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Miroljuba Tomića, Jasmine Vasović i Radoslava Petrovića, članova veća, sa savetnikom Irinom Ristić, kao zapisničarem, u krivičnom pred ...

 9. Kzz Pr 35/2019 odbijen zahtev RJT-a

  Krivična materija / Upisnici: Kzz Pr / Br. predmeta: 35/2019 / Datum: 05.12.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Miroljuba Tomića, Jasmine Vasović i Radoslava Petrovića, članova veća, sa savetnikom Vesnom Veselinović, kao zapisničarem, u prekršajno ...

 10. Kzz 1239/2019 zabrana prekoračenja na gore- čl. 453 zkp

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1239/2019 / Datum: 28.11.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Jasmine Vasović, Veska Krstajića i Biljane Sinanović, članova veća, sa savetnikom Vesnom Veselinović, kao zapisničarem, u krivičnom pr ...

Pages