Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 5661 rezultata)
 1. Kzz 20/2021 kr. dela uvreda

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 20/2021 / Datum: 27.01.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Milunke Cvetković, Dragana Aćimovića i Radoslava Petrovića, članova veća, sa savetnikom Snežanom Lazin, kao zapisničarem, u krivičnom pred ...

 2. Kzz 49/2021 nezakonit dokaz

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 49/2021 / Datum: 27.01.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Milunke Cvetković, Dragana Aćimovića i Radoslava Petrovića, članova veća, sa savetnikom Snežanom Lazin, kao zapisničarem, u krivičnom pred ...

 3. Kzz 33/2021 odbijen zzz; 439 t. 3; odluke o krivičnoj sankciji

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 33/2021 / Datum: 21.01.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Radmile Dragičević Dičić, predsednika veća, Radoslava Petrovića, Biljane Sinanović, Dubravke Damjanović i Dragomira Milojevića, članova veća, sa savetnikom Tatjanom Milenković, kao zapisni ...

 4. Kzz OK 31/2020 odbijen zzz; presuđena stvar; 438 st. 1 t. 1

  Krivična materija / Upisnici: Kzz OK / Br. predmeta: 31/2020 / Datum: 21.01.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Radmile Dragičević Dičić, predsednika veća, Radoslava Petrovića, Biljane Sinanović, Dubravke Damjanović i Dragomira Milojevića, članova veća, sa savetnikom Tatjanom Milenković, kao zapisni ...

 5. Kzz 1506/2020 odbijen zzz

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1506/2020 / Datum: 21.01.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Radmile Dragičević Dičić, predsednika veća, Radoslava Petrovića, Biljane Sinanović, Dubravke Damjanović i Dragomira Milojevića, članova veća, sa savetnikom Tatjanom Milenković, kao zapisni ...

 6. Kzz 1515/2020 odbijen zzz; elementi krivičnog dela 439 tač. 1

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1515/2020 / Datum: 21.01.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Radmile Dragičević Dičić, predsednika veća, Radoslava Petrovića, Biljane Sinanović, Dubravke Damjanović i Dragomira Milojevića, članova veća, sa savetnikom Tatjanom Milenković, kao zapisni ...

 7. Kzz 1516/2020 čl. 248 st. 1 kz-a

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1516/2020 / Datum: 20.01.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Milunke Cvetković, Dragana Aćimovića i Dubravke Damjanović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Vesnom Zarić, kao zapisni ...

 8. Kd 4/2021 nadležnost i sastav suda

  Krivična materija / Upisnici: Kd / Br. predmeta: 4/2021 / Datum: 20.01.2021.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića i Milunke Cvetković, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Lazin, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog AA, ...

 9. Kzz 1540/2020 k.d. nasilje u porodici; 2.4.1.22.1.1.1; okolnosti koje trajno isključuju krivično gonjenje

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1540/2020 / Datum: 20.01.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Milunke Cvetković, Dragana Aćimovića i Dubravke Damjanović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Vesnom Zarić, kao zapisni ...

 10. Kzz 1473/2020 2.4.1.22.1.2.2; 2.4.1.22.1.1.10; 2.1.17.7

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1473/2020 / Datum: 19.01.2021.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Miroljuba Tomića, Jasmine Vasović i Veska Krstajića, članova veća, sa savetnikom Irinom Ristić, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu ...

Pages