Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 8080 rezultata)
 1. Kzz 1269/2018 postupanje sudije koji se mora izuzeti

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1269/2018 / Datum: 20.11.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radimile Dragičević Dičić, Maje Kovačević Tomić, Sonje Pavlović i Miroljuba Tomića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksa ...

 2. Kzz 1282/2018 odbijen zzz; nepostojanje elemenata kriv. dela

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1282/2018 / Datum: 20.11.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević Dičić, Maje Kovačević Tomić, Sonje Pavlović i Miroljuba Tomića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksan ...

 3. Kzz 1199/2018 nedozvoljeni dokaz

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1199/2018 / Datum: 06.11.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević Dičić, Maje Kovačević Tomić, Sonje Pavlović i Milunke Cvetković, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksa ...

 4. Kzz 1208/18 usvojen zzz; odbijena optuž.; prekoračenje opt. akta; utvrđena zastarelost k.dela

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1208/18 / Datum: 06.11.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević-Tomić, Sonje Pavlović i Milunke Cvetković, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksa ...

 5. Kzz 501/2019 nasilje u porodici

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 501/2019 / Datum: 22.05.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Milunke Cvetković, Jasmine Vasović i Radoslava Petrovića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Lazin, kao zapisni ...

 6. Kzz 497/2019 usvojen zahtev; preinačeno; oslobođen optužbe čl. 439 t. 1 ZKP

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 497/2019 / Datum: 21.05.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević Dičić, Maje Kovačević Tomić, Sonje Pavlović i Milunke Cvetković, članova veća, sa savetnikom Tatjanom Milenković, kao zapisničarem, ...

 7. Kzz 499/2019 odbijen zahtev; pov. čl. 439

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 499/2019 / Datum: 21.05.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević Dičić, Maje Kovačević Tomić, Sonje Pavlović i Milunke Cvetković, članova veća, sa savetnikom Tatjanom Milenković, kao zapisničarem, ...

 8. Rž1 u 45/2019 1.6.6.7 pravni lekovi za ubrzanje postupka; 1.6.6.6.3 ponašanje suda

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 12/19 / Datum: 20.05.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz...,......, koga zastupa kao punomoćnik Aleksandar Olinek, advokat iz...,......, odlučujući o žalbi predlagača podnetoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u 12/19 od 05.03.2 ...

 9. Kzz 446/2019 2.4.1.8.1; nezakoniti dokazi

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 446/2019 / Datum: 15.05.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Milunke Cvetković i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Lazin, kao zapisničar ...

 10. Kzz 478/2019 troškovi postupka

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 478/2019 / Datum: 15.05.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Milunke Cvetković i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao zapisničarem ...

Pages