Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 13034 rezultata)
 1. Rev2 1597/2019 posebna revizija

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1597/2019 / Datum: 25.12.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zvezdane Lutovac, predsednika veća, Jelene Borovac, Branka Stanića, dr Dragiše B. Slijepčevića i Tatjane Matković Stefanović, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., BB iz... i VV iz..., čiji su puno ...

 2. Rev 1963/2019 3.19.1.25.1.4; posebna revizija

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 1963/2019 / Datum: 22.10.2020.

    Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, Božidara Vujičića, dr Ilije Zindovića, Branislava Bosiljkovića i Biserke Živanović, članova veća, u pravnoj stvari tužilaca AA, BB i VV, svih iz..., čiji je zajednički ...

 3. Rž1 u 110/2020 1.6.6.7; Pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 110/2020 / Datum: 05.10.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, vršilac funkcije predsednika suda Dragomir Milojević, u predmetu predlagača AA,..., čiji je punomoćnik Predrag Knežević, advokat iz..., ul...., odlučujući o žalbi predlagača podnetoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u 286/2020 od 19. ...

 4. Kzz 1098/2020 odbijen zzz; izuzeće sudije; 438 st. 1 tač. 4

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1098/2020 / Datum: 01.10.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Radmile Dragićević Dičić, predsednika veća, Radoslava Petrovića, Dragomira Milojevića, Milunke Cvetković i Veska Krstajića, članova veća, sa savetnikom Tatjanom Milenković, kao zapisničare ...

 5. R4 r 8/2020 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: R4 r / Br. predmeta: 8/2020 / Datum: 30.09.2020.

    Vrhovni kasacioni sud, sudija Božidar Vujičić, u predmetu predlagača AA, BB, VV, svih iz..., GG, DD, ĐĐ, EE, svih iz..., ŽŽ iz..., ZZ i II, obojice iz..., JJ iz..., KK iz..., LL iz..., LJLJ iz..., MM iz..., NN iz..., NJNJ iz..., OO iz..., PP iz RR... i ...

 6. Rž1 g 16/2020 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 16/2020 / Datum: 30.09.2020.

    Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, Katarine Manojlović Andrić i Radoslava Petrovića, članova veća, u pravnoj stvari predlagača AA iz..., čiji je punomoćnik Slavica Nešić, advokat iz..., radi zaštite pr ...

 7. Rž1 g 29/2020 1.6.6.5

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 29/2020 / Datum: 30.09.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Marina Milanović, u predmetu predlagača AA iz..., čiji je punomoćnik Jelena Drecun, advokat iz..., radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Apelacionog suda u Beo ...

 8. Rev 3029/2018 3.1.2.7; poklon

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 3029/2018 / Datum: 30.09.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Slađane Nakić Momirović, predsednika veća, Marine Milanović i Katarine Manojlović Andrić, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., koga zastupa Biserka Marković, advokat iz..., protiv tuženih BB i VV ...

 9. Kzz OK 22/2020 troškovi kriv. postupka

  Krivična materija / Upisnici: Kzz OK / Br. predmeta: 22/2020 / Datum: 30.09.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Veska Krstajića, predsednika veća, Milunke Cvetković, Bate Cvetkovića, Dragana Aćimovića i Miroljuba Tomića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Vesnom Zarić, kao zapisnič ...

 10. Kzz Pr 20/2020 2.5.32.2; prekršajno pravo

  Krivična materija / Upisnici: Kzz Pr / Br. predmeta: 20/2020 / Datum: 29.09.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Miroljuba Tomića, Jasmine Vasović i Radmile Dragičević Dičić, članova veća, sa savetnikom Irinom Ristić, kao zapisničarem, u prekršajn ...

Pages