Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 8275 rezultata)
 1. Kzz 1269/2018 postupanje sudije koji se mora izuzeti

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1269/2018 / Datum: 20.11.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radimile Dragičević Dičić, Maje Kovačević Tomić, Sonje Pavlović i Miroljuba Tomića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksa ...

 2. Kzz 1282/2018 odbijen zzz; nepostojanje elemenata kriv. dela

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1282/2018 / Datum: 20.11.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević Dičić, Maje Kovačević Tomić, Sonje Pavlović i Miroljuba Tomića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksan ...

 3. Kzz 1199/2018 nedozvoljeni dokaz

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1199/2018 / Datum: 06.11.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević Dičić, Maje Kovačević Tomić, Sonje Pavlović i Milunke Cvetković, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksa ...

 4. Kzz 1208/18 usvojen zzz; odbijena optuž.; prekoračenje opt. akta; utvrđena zastarelost k.dela

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1208/18 / Datum: 06.11.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević-Tomić, Sonje Pavlović i Milunke Cvetković, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksa ...

 5. Rž1 u 86/2019 pravni lek za ubrzanje postupka; značaj slučaja za podnosioca predstavke

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 86/2019 / Datum: 19.07.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz..., ul.... broj.., odlučujući o žalbi predlagača podnetoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u 120/19 od 03.06.2019. godine, u predmetu zaštite prava na suđenje u razumnom ...

 6. Rž1 u 93/2019 pravni lekovi za ubrzanje postupka; hitnost

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 93/2019 / Datum: 19.07.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz..., ul...../.., koga zastupa kao punomoćnik Nikola Leković, advokat iz...,../.., odlučujući o žalbi predlagača podnetoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u 153/2019 od 12. ...

 7. Rž1 u 96/2019 pravni lekovi za ubrzanje postupka; ponašanje podnosioca predstavke

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 96/2019 / Datum: 19.07.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz..., čiji je punomoćnik Predrag Knežević, advokat iz..., ul.... broj.., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u 155/2019 od 06.06.2019 ...

 8. Rev 665/2017 ispunjenje

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 665/2017 / Datum: 19.07.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Biserke Živanović, predsednika veća, Spomenke Zarić i Zorane Delibašić, članova veća, u parnici tužilje AA iz..., čiji je punomoćnik Gordana Mihailović, advokat iz..., protiv tuženog BB iz ...

 9. Rev 786/2017 naknada materijalne štete

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 786/2017 / Datum: 11.07.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Biserke Živanović, predsednika veća, Spomenke Zarić i Zorane Delibašić, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Mirjana Živić Knežević, advokat iz..., protiv tuženih G ...

 10. Rev2 2725/2018 naknada štete

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 2725/2018 / Datum: 10.07.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, dr Ilije Zindovića, Lidije Đukić, Božidara Vujičića i Branislava Bosiljkovića, članova veća, u pravnoj stvari tužilaca AA iz..., ul.... broj../.. i BB iz..., ul...., ko ...

Pages