Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 15755 rezultata)
 1. Rž1 u 1/2021 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 1/2021 / Datum: 24.02.2021.

  Vrhovni kasacioni sud, vršilac funkcije predsednika suda Dragomir Milojević, u predmetu predlagača AA iz..., čiji je punomoćnik Rade Zatezalo, advokat iz..., radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv r ...

 2. R4 r 2/2021 1.6.6.7

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: R4 r / Br. predmeta: 2/2021 / Datum: 18.02.2021.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Jasminka Stanojević, u predmetu predlagača „Putevi“ AD Užice, čiji je punomoćnik Ljubiša Pavlović, advokat iz..., radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, doneo je dana 18.02.2021. godine, R E Š E NJ E Osnovnom sudu u U ...

 3. R4 g 1/2021 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: R4 g / Br. predmeta: 1/2021 / Datum: 17.02.2021.

  Vrhovni kasacioni sud, vršilac funkcije predsednika suda Dragomir Milojević, u predmetu predlagača AA iz..., ul.... br..., BB iz..., ul.... br... i VV iz..., ul.... br..., koje zastupa Miodrag Šinžar, advokat iz..., ul.... br..., odlučujući o prigovoru za ...

 4. Spp 8/2020 3.19.1.10; troškovi postupka

  Građanska materija / Upisnici: Spp / Br. predmeta: 8/2020 / Datum: 17.02.2021.

  OSNOVNI SUD U SURDULICI VEZA: Su VIII-VIII 139/2020-2 Izvod iz zapisnika sa I sednice Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 17.02.2021. godine. O D L U K A ODBACUJE SE zahtev Osnovnog suda u Surdulici za rešavanje spornog pravnog pitanja, ...

 5. Spp 10/20 3.19.1.26.3; izdavanje platnog naloga

  Građanska materija / Upisnici: Spp / Br. predmeta: 10/20 / Datum: 17.02.2021.

  OSNOVNI SUD U JAGODINI VEZA: P 1113/20 Izvod iz zapisnika sa I sednice Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 17.02.2021. godine. O D L U K A ODBACUJE SE zahtev Osnovnog suda u Jagodini za rešavanje spornog pravnog pitanja u predmetu P 1113 ...

 6. Spp 13/2020 3.19.1.25.6; ponavljanje postupka

  Građanska materija / Upisnici: Spp / Br. predmeta: 13/2020 / Datum: 17.02.2021.

  OSNOVNI SUD U LAZAREVCU VEZA: P1 2305/2011 Izvod iz zapisnika sa prve sednice Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 17.02.2021. godine. O D L U K A ODBACUJE SE zahtev Osnovnog suda u Lazarevcu za pokretanje postupka rešavanja spornog pravn ...

 7. R4 g 7/2021 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: R4 g / Br. predmeta: 7/2021 / Datum: 09.02.2021.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Jasminka Stanojević u predmetu predlagača AA iz..., ul.... broj.., radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o prigovoru predlagača za ubrzavanje postupka u predmetu Vrhovnog kasacionog suda Rev 3325/2020, nak ...

 8. Rž1 r 2/2021 1.6.6.7

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 2/2021 / Datum: 09.02.2021.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Jasminka Stanojević, u predmetu predlagača AA iz sela... kod..., čiji je punomoćnik Todor Milošević, advokat iz..., odlučujući o žalbi predlagača podnetoj protiv dopunskog rešenja Apelacionog suda u Beogradu R4r 38/20 od 09.1 ...

 9. Rž1 up 1/2021 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 1/2021 / Datum: 05.02.2021.

  Vrhovni kasacioni sud, vršilac funkcije predsednika suda Dragomir Milojević, u predmetu predlagača AA iz..., čiji je punomoćnik Dragoslav Ljubičanović, advokat iz..., ul.... br..., radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o žalbi predlaga ...

 10. Rž1 kp 1/2021 1.6.6.7 pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 1/2021 / Datum: 05.02.2021.

  Vrhovni kasacioni sud, vršilac funkcije predsednika suda Dragomir Milojević, u predmetu predlagača AA iz..., sa boravištem u L..., ul.... br...., čiji je punomoćnik Milisav St. Vasić-Buđa, advokat iz..., ul.... br...., radi zaštite prava na suđenje u razu ...

Pages