Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 11660 rezultata)
 1. Rev2 1597/2019 posebna revizija

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1597/2019 / Datum: 25.12.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zvezdane Lutovac, predsednika veća, Jelene Borovac, Branka Stanića, dr Dragiše B. Slijepčevića i Tatjane Matković Stefanović, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., BB iz... i VV iz..., čiji su puno ...

 2. Rev2 4185/2019 3.5.9; zarada; minimalna zarada; minimalna cena rada; naknada zarade i druga primanja

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 4185/2019 / Datum: 11.06.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Jasminka Stanojević, predsednik veća, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Aleksandra Jasika, advokat iz..., protiv tuženih ''BB'' a.d., sa sedištem u..., čiji je punomoćnik Ljiljana R. Popadić, ...

 3. Rev2 1559/2017 3.19.1.25.1.4; posebna revizija

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1559/2017 / Datum: 10.06.2020.

    Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Biserke Živanović, predsednika veća, Spomenke Zarić, Branislava Bosiljkovića, Gordane Komnenić i Zorane Delibašić, članova veća, u parnici tužilje AA iz..., čiji je punomoćnik Sima Knežević, advokat ...

 4. R4 g 5/2020 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: R4 g / Br. predmeta: 5/2020 / Datum: 05.06.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Branislav Bosiljković, u predmetu predlagača AA iz..., odlučujući na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku o prigovoru za ubrzanje postupka, bez ispitnog postupka dana 05.06.2020. godine, d ...

 5. Uzp 103/2020 4.1.2.7.1; zahtev za preispitivanje sudske odluke; 4.2.1.1; vraćanje imovine versim zajednicama

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 103/2020 / Datum: 05.06.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Božidara Vujičića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu „AA“ d.o.o....,...... ...

 6. R4 gp 1/2020 1 6 6 7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: R4 gp / Br. predmeta: 1/2020 / Datum: 04.06.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, vršilac funkcije predsednika suda Dragomir Milojević, u predmetu predlagača AA iz..., ul.... br..., koga zastupa Slaviša Mrdaković, advokat iz..., ul.... br..., odlučujući o prigovoru za ubrzavanje postupka, doneo je dana 04.06.2020 ...

 7. Rev 794/2020 3.19.1.25.1.4; posebna revizija; 3.19.1.10; troškovi postupka

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 794/2020 / Datum: 04.06.2020.

    Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, Zorane Delibašić, Gordane Komnenić, Biserke Živanović i Božidara Vujičića, članova veća, u pravnoj stvari tužilje AA iz..., čiji je punomoćnik Miloš Jugović, advokat ...

 8. Prev 171/2020 3.19.1.21; rešenje

  Građanska materija / Upisnici: Prev / Br. predmeta: 171/2020 / Datum: 04.06.2020.

    Vrhovni kasacioni sud, u veću sudija: Branka Stanića, predsednika veća, Tatjane Matković Stefanović i Tatjane Miljuš, članova veća, u parnici po tužbi tužioca Specijalna bolnica za... „Dr AA“..., čiji je punomoćnik Branislav Matić, advokat u..., protiv ...

 9. Rev 782/2020 3.19.1.25.1.4; posebna revizija; 3.19.1.10; troškovi postupka

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 782/2020 / Datum: 04.06.2020.

    Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, Zorane Delibašić, Gordane Komnenić, Biserke Živanović i Božidara Vujičića, članova veća, u pravnoj stvari tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Mihajlo Bulajić, advoka ...

 10. Rev 1101/2020 3.19.1.25.1.4; posebna revizija; 3.19.1.10; troškovi postupka

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 1101/2020 / Datum: 04.06.2020.

    Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, Zorane Delibašić, Gordane Komnenić, Biserke Živanović i Božidara Vujičića, članova veća, u pravnoj stvari tužilje AA iz..., čiji je punomoćnik Mihajlo Bulajić, advoka ...

Pages