Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 7468 rezultata)
 1. Kzz 343/2018 nedozvoljeni dokaz

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 343/2018 / Datum: 28.11.2018.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Biljane Sinanović, Milunke Cvetković, Radoslava Petrovića i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Zoricom Stojković, kao zap ...

 2. Kzz 1226/2018 odbačaj; nedozvoljen razlog; činjenično stanje

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1226/2018 / Datum: 13.11.2018.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević Tomić, Sonje Pavlović i Veska Krstajića, članova veća, sa savetnikom Tatjanom Milenković, kao zapisničarem, u krivičnom pre ...

 3. Kzz 1237/2018 odbačaj; nedozvoljen razlog; odmeravanje kazne 441 st. 1 ZKP

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1237/2018 / Datum: 13.11.2018.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević Tomić, Sonje Pavlović i Veska Krstajića, članova veća, sa savetnikom Tatjanom Milenković, kao zapisničarem, u krivičnom pos ...

 4. Kzz 1181/2018 zz nema propisan sadržaj

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1181/2018 / Datum: 07.11.2018.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Milunke Cvetković i Dragana Aćimovića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao zapisničarem, u krivič ...

 5. Kzz 1187/2018 odbačaj; nije zakonski razlog; rehabilitacija

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1187/2018 / Datum: 06.11.2018.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević Dičić, Maje Kovačević Tomić, Sonje Pavlović i Milunke Cvetković, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksanović, kao za ...

 6. Kzz 1207/2018 odbačaj; činj. stanje

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1207/2018 / Datum: 06.11.2018.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević Dičić, Maje Kovačević Tomić, Sonje Pavlović i Milunke Cvetković, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksanović, kao za ...

 7. Kzz 1216/2018 odbačaj; neblagovremen zahtev

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1216/2018 / Datum: 06.11.2018.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević Dičić, Maje Kovačević Tomić, Sonje Pavlović i Milunke Cvetković, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksanović, kao za ...

 8. Przz 23/2018 prekršaj- obustava

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 23/2018 / Datum: 31.10.2018.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Mirjane Ivić, predsednika veća, Katarine Manojlović Andrić i Zvezdane Lutovac, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući po zahtevu za zaštitu zakonitosti R ...

 9. Kzz 1190/2018 presuđena stvar

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1190/2018 / Datum: 31.10.2018.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Milunke Cvetković, Bate Cvetkovića, Miroljuba Tomića i Maje Kovačević Tomić, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao zapisni ...

 10. Kd 180/2018 delegacija iz razloga celishodnosti

  Krivična materija / Upisnici: Kd / Br. predmeta: 180/2018 / Datum: 31.10.2018.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Milunke Cvetković i Bate Cvetkovića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Medenicom kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog ...

Pages