Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 10248 rezultata)
 1. Rž1 gp 1/2020 1.6.6.4; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 1/2020 / Datum: 18.02.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, vršilac funkcije predsednika suda Dragomir Milojević, u predmetu predlagača „AA“ AD... iz..., ul...., koga zastupaju Miroslav Tešić i Ivan Tešić, advokati iz..., ul...., radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o ža ...

 2. Rž1 g 1/2020 1.6.6.7 pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 1/2020 / Datum: 06.02.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, vršilac funkcije predsednika suda Dragomir Milojević, u predmetu predlagača AA iz..., ul.... br...., koga zastupa Dragoslav Dimitrijević, advokat iz..., ul.... br...., radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o žalb ...

 3. Kzz 61/2020 k.d. ugrožavanje sigurnosti; nepostojanje elemenata k.d

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 61/2020 / Datum: 29.01.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Milunke Cvetković i Dragana Aćimovića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Medenicom, kao zap ...

 4. Rž1 u 160/2019 1.6.6.7. pravni lekovi za ubrzanje postupka; 1.6.6.5. celovitost postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 160/2019 / Datum: 28.01.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, vršilac funkcije predsednika suda Dragomir Milojević, u predmetu predlagača AA iz..., ul.... br..., koju zastupa punomoćnik Ivo Joksimović, advokat iz..., ul.... br..., poštanski fah..,..., odlučujući o žalbi predlagača podnetoj pro ...

 5. Rž1 u 10/2020 1.6.6.7 pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 10/2020 / Datum: 27.01.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, vršilac funkcije predsednika suda Dragomir Milojević, u predmetu predlagača AA iz..., ul...., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u 331/2019 od 13.12.2019. godine, doneo je dana 27.01.2020. godi ...

 6. Rž1 r 1/2020 1.6.6.7. pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 1/2020 / Datum: 27.01.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, vršilac funkcije predsednika suda Dragomir Milojević, u predmetu predlagača AA iz..., ul.... br...., čiji je punomoćnik Zorica Bojović Rogović, advokat iz..., ul.... br..., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Ap ...

 7. Rž1 u 1/2020 1.6.6.7. pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 1/2020 / Datum: 27.01.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, vršilac funkcije predsednika suda Dragomir Milojević, u predmetu predlagača AA iz..., ul.... br..., čiji je punomoćnik Marina M. Mijatović, advokat iz..., ul.... br..., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Upravn ...

 8. Uzp 359/2019 4.1.2.17.1 zahtev za preispitivanje sudske odluke; 4.2.4 registracija privrednih subjekata

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 359/2019 / Datum: 24.01.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Slađane Nakić Momirović, članova veća, sa savetnikom Vesnom Mraković, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu ''AA& ...

 9. Kzz 1414/2019 troškovi krivičnog postupka; 2.4.1.14

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1414/2019 / Datum: 23.01.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Miroljuba Tomića, Biljane Sinanović i Veska Krstajića, članova veća, sa savetnikom Irinom Ristić, kao zapisničarem, u krivičnom predme ...

 10. Rev 32/2020 3.1.4.9 vršenje roditeljskog prava

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 32/2020 / Datum: 23.01.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branislave Apostolović, predsednika veća, Branislava Bosiljkovića i Biserke Živanović, članova veća, u parnici tužilje AA iz..., čiji je punomoćnik Mirela Katić Babić advokat iz..., protiv ...

Pages