Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 24266 rezultata)
 1. Kzz 343/2021 2.4.1.8.1; 2.4.1.22.1.2.2

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 343/2021 / Datum: 30.11.2022.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Miroljuba Tomića, Nevenke Važić i Dubravke Damjanović, članova veća, sa savetnikom Irinom Ristić, kao zapisničarem, u krivičnom predme ...

 2. Rev 7000/2021 3.1.2.13.1.3; zatezna kamata; 3.19.1.25.1.4; posebna revizija

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 7000/2021 / Datum: 18.11.2022.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branislava Bosiljkovića predsednika veća, Branke Dražić, Danijele Nikolić, Katarine Manojlović Andrić i Marine Milanović članova veća, u parnici tužilaca AA, BB, VV i GG, svi iz sela..., naselje..., Op ...

 3. Rev 498/2020 3.9.7.1; 3.9.7.2; 3.9.7.3

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 498/2020 / Datum: 09.11.2022.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Slađane Nakić Momirović, predsednika veća, Dobrile Strajina i Marine Milanović, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Dušan Mijatović, advokat iz..., protiv tuženog ...

 4. Rž1 r 162/2022, Rž1 r 168/2022 3.5.9; 3.1.2.13.1.3

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up, Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 162/2022, 168/2022 / Datum: 17.06.2022.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Jasminka Stanojević, u predmetu predlagača AA iz..., čiji je punomoćnik Petar Bojović, advokat iz..., u postupku zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj zbog neodlučivanja o njegovo ...

 5. Rž1 r 175/2022, Rž1 r 178/2022 1.6.6.7

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up, Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 175/2022, 178/2022 / Datum: 15.06.2022.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Dragana Marinković, u postupku zaštite prava na suđenje u razumnom roku, predlagača AA iz..., koga zastupa punomoćnik Petar Bojović, advokat iz..., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj zbog neodlučivanja o prigovoru radi ...

 6. Rev 3884/2022 3.1.5.2.4; iseljenje

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 3884/2022 / Datum: 10.06.2022.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: dr Dragiše B. Slijepčevića, predsednika veća, Jasmine Stamenković, dr Ilije Zindovića, Tatjane Matković Stefanović i Ivane Rađenović, članova veća, u parnici tužioca Aero klub Beograd, čiji je punomoćn ...

 7. Rž1 gp 1/2022 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 1/2022 / Datum: 09.06.2022.

  Vrhovni kasacioni sud, predsednik suda sudija Jasmina Vasović, u predmetu predlagača AA iz..., ul.... br..., BB iz..., ul.... br..., VV iz..., ul.... i GG iz..., ul.... br..., čiji je zajednički punomoćnik Ivica Kostić, advokat iz..., ul.... br..., radi z ...

 8. Kzz 578/2022 2.4.1.22.1.1.1; okolnosti koje trajno isključuju krivičo gonjenje

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 578/2022 / Datum: 07.06.2022.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Miroljuba Tomića, Biljane Sinanović i Dubravke Damjanović, članova veća, sa savetnikom Irinom Ristić, kao zapisničarem, u krivičnom pr ...

 9. Rev 2398/2020 3.1.4.17.1.3

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 2398/2020 / Datum: 02.06.2022.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Dobrile Strajina, predsednika veća, Gordane Komnenić i Dragane Mirosavljević, članova veća, u parnici tužilje AA iz..., čiji je punomoćnik Branislav Glogonjac, advokat iz..., protiv tuženog ...

 10. Kzz 542/2022 2.4.1.22.2.3; odbačaj zzz

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 542/2022 / Datum: 01.06.2022.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Dubravke Damjanović, Milene Rašić, Dragana Aćimovića i Svetlane Tomić Jokić, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Lazin, kao zapisničarem, u kr ...

Pages