Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 9947 rezultata)
 1. Kzz 61/2020 k.d. ugrožavanje sigurnosti; nepostojanje elemenata k.d

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 61/2020 / Datum: 29.01.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Milunke Cvetković i Dragana Aćimovića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Medenicom, kao zap ...

 2. Rž1 u 160/2019 1.6.6.7. pravni lekovi za ubrzanje postupka; 1.6.6.5. celovitost postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 160/2019 / Datum: 28.01.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, vršilac funkcije predsednika suda Dragomir Milojević, u predmetu predlagača AA iz..., ul.... br..., koju zastupa punomoćnik Ivo Joksimović, advokat iz..., ul.... br..., poštanski fah..,..., odlučujući o žalbi predlagača podnetoj pro ...

 3. Rž1 u 10/2020 1.6.6.7 pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 10/2020 / Datum: 27.01.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, vršilac funkcije predsednika suda Dragomir Milojević, u predmetu predlagača AA iz..., ul...., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u 331/2019 od 13.12.2019. godine, doneo je dana 27.01.2020. godi ...

 4. Rž1 r 1/2020 1.6.6.7. pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 1/2020 / Datum: 27.01.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, vršilac funkcije predsednika suda Dragomir Milojević, u predmetu predlagača AA iz..., ul.... br...., čiji je punomoćnik Zorica Bojović Rogović, advokat iz..., ul.... br..., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Ap ...

 5. Rž1 u 1/2020 1.6.6.7. pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 1/2020 / Datum: 27.01.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, vršilac funkcije predsednika suda Dragomir Milojević, u predmetu predlagača AA iz..., ul.... br..., čiji je punomoćnik Marina M. Mijatović, advokat iz..., ul.... br..., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Upravn ...

 6. Rž1 g 24/2019 16.6.7. pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 24/2019 / Datum: 22.01.2020.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vesne Popović, predsednika veća, Vesne Subić i Gordane Džakula, članova veća, u pravnoj stvari predlagača AA iz..., BB i VV, obojice iz..., GG iz..., DD iz..., ĐĐ, EE, ŽŽ, ZZ, II, JJ, KK, LL, LJLJ, MM, ...

 7. Uzp 375/2019 4.1.2.7.1. zahtev za preispitivanje sudske odluke; 4.1.2.5.2. spor pune jurisdikcije

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 375/2019 / Datum: 17.01.2020.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Vesne Subić, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu Privrednog društva AA,..., ...

 8. Kzz 1425/2019 odbija se 439 t.1 zkp

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1425/2019 / Datum: 30.12.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radoslava Petrovića, Veska Krstajića, Miroljuba Tomića i Jasmine Vasović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Andreom Jakovljević, kao ...

 9. Spp 10/2019 3.19.1.11 postupak za rešavanje spornog pravnog pitanja; 3.19.3 izvrsni postupak; 3.20.1 sukob nadležnosti

  Građanska materija / Upisnici: Spp / Br. predmeta: 10/2019 / Datum: 24.12.2019.

  PRVI OSNOVNI SUD U BEOGRADU BEOGRAD VEZA: 5 IIV- 1795/19 (stari broj 19 IIV 4946/17) Izvod iz zapisnika sa XIII sednice Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 24.12.2019. godine. O D L U K A ODBACUJE SE zahtev Prvog osnovnog suda u Beogradu ...

 10. Kd 241/2019 na nadležnost

  Krivična materija / Upisnici: Kd / Br. predmeta: 241/2019 / Datum: 24.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević Dičić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Andreom Jakovljević, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog krivičnog de ...

Pages