Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 9491 rezultata)
 1. Kzz 1425/2019 odbija se 439 t.1 zkp

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1425/2019 / Datum: 30.12.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radoslava Petrovića, Veska Krstajića, Miroljuba Tomića i Jasmine Vasović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Andreom Jakovljević, kao ...

 2. Rž1 u 143/2019 1.6.6.7 pravni lekovi za ubrzanje postupka; 1.6.6.6.2. ponašanje podnosioca predstavke

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 143/2019 / Datum: 16.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz..., ul.... broj.., čiji je punomoćnik Vlastimir Janković, advokat iz..., ul.... broj.., odlučujući o žalbi predlagača podnetoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u 239/2019 ...

 3. Us 11/2019 3.20.2 sukob nadležnosti

  Upravna materija / Upisnici: Us / Br. predmeta: 11/2019 / Datum: 13.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Gordane Džakula, predsednika veća, Zvezdane Lutovac i Božidara Vujičića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, rešavajući sukob nadležnosti između Upravnog suda i Višeg suda u ...

 4. Spp 6/2019 postupak za rešavanje spornog pravnog pitanja; 3.19.1.11; 3.1.2.8.3 naknada materijalne štete

  Građanska materija / Upisnici: Spp / Br. predmeta: 6/2019 / Datum: 12.12.2019.

  OSNOVNI SUD U NIŠU NIŠ VEZA: VIII Su 228/2019 Izvod iz zapisnika sa XII sednice Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 10.12.2019. godine. O D L U K A ODBACUJE SE zahtev Osnovnog suda u Nišu za pokretanje postupka radi rešavanja spornog pra ...

 5. Spp 11/2019 postupak za rešavanje SPP; 3.19.1.11

  Građanska materija / Upisnici: Spp / Br. predmeta: 11/2019 / Datum: 12.12.2019.

  VIŠI SUD U NIŠU NIŠ VEZA: P 274/19 Izvod iz zapisnika sa XII sednice Građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda održane 10.12.2019. godine. O D L U K A ODBACUJE SE predlog za pokretanje postupka rešavanja spornog pravnog pitanja. O b r a z l o ž e nj e ...

 6. Kzz 1256/2019 2.4.1.22.1.1.1. okolnosti koje trajno isključuju krivično gonjenje

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1256/2019 / Datum: 11.12.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Dragana Aćimovića i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao zapisničarem ...

 7. Kd 220/2019 na nadležnost

  Krivična materija / Upisnici: Kd / Br. predmeta: 220/2019 / Datum: 10.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević Dičić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Andreom Jakovljević, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog krivičnog de ...

 8. Kzz 1094/2019 prekoračena optužba; 438 st 1 t. 9 ZKP

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1094/2019 / Datum: 10.12.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević Dičić, Sonje Pavlović, Radoslava Petrovića i Veska Krstajića, članova veća, sa savetnikom Tatjanom Milenković, kao zapisničarem, u k ...

 9. Kd 225/2019 odbija se predlog da se odredi drugi stvarno nadležan sud

  Krivična materija / Upisnici: Kd / Br. predmeta: 225/2019 / Datum: 10.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića predsednika veća, Radmile Dragičević Dičić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Andreom Jakovljević, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog krivičnog del ...

 10. Rž1 u 105/2019 1.6.6.7. pravni lekovi za ubrzanje postupka; 1.6.6.5. celovitost postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: Rž1k, Rž1kp, Rž1g, Rž1r, Rž1gp, Rž1u, Rž1up / Br. predmeta: 105/2019 / Datum: 06.12.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Katarina Manojlović Andrić, u predmetu predlagača AA iz..., ul.... broj../.., čiji je punomoćnik Milan Ž. Jovanović, advokat iz...,... broj../.., odlučujući o žalbi predlagača izjavljenoj protiv rešenja Upravnog suda R4 u 179 ...

Pages