Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 27027 rezultata)
 1. Rev2 3067/2021 3.5.9

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 3067/2021 / Datum: 08.12.2023.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dobrile Strajina, predsednika veća, Gordane Komnenić i Dragane Mirosavljević, članova veća, u parnici tužilje AA iz..., čiji je punomoćnik Gordana Jovanović, advokat iz..., protiv tužene R ...

 2. Rev 2111/2022 3.19.1.25.1.4; 3.1.2.8.3

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 2111/2022 / Datum: 27.10.2023.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Vesne Subić, predsednika veća, Zorana Hadžića, Mirjane Andrijašević, Dragane Mirosavljević i Dobrile Strajina, članova veća, u parnici tužilaca AA iz..., BB iz..., VV iz... i GG iz..., čiji je punomoćn ...

 3. R 177/2022 3.21

  Građanska materija / Upisnici: R / Br. predmeta: 177/2022 / Datum: 07.09.2023.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dobrile Strajina, predsednika veća, Gordane Komnenić i Dragane Mirosavljević, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., protiv tužene Republike Srbije, Visoki savet sudstva, Prvi osnovni sud u Beogradu ...

 4. Rev 6293/2021 3.1.2.8.3

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 6293/2021 / Datum: 18.08.2023.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Marine Milanović, predsednika veća, Jelice Bojanić Kerkez i Katarine Manojlović Andrić, članova veća, u parnici tužioca AA iz sela..., Opština..., čiji je punomoćnik Nenad Manić, advokat i ...

 5. Prev 894/2022 3.19.1.25.1.4; posebna revizija

  Građanska materija / Upisnici: Prev / Br. predmeta: 894/2022 / Datum: 13.07.2023.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branka Stanića, predsednika veća, Tatjane Matković Stefanović, Tatjane Miljuš, Jasmine Stamenković i dr Ilije Zindovića, članova veća, u parnici po tužbi tužioca Proleće DOO Vranje, čiji j ...

 6. Rev 5323/2022 3.19.1.25.1.4

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 5323/2022 / Datum: 22.06.2023.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zvezdane Lutovac, predsednika veća, Dragane Marinković, Ivane Rađenović, Branka Stanića i Tatjane Matković Stefanović, članova veća, u parnici tužioca JP „Vodovod i kanalizacija“ Pirot, koga zastupa pu ...

 7. R4 g 1/2023 1.6.6.7; pravni lekovi za ubrzanje postupka

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: R4 g / Br. predmeta: 1/2023 / Datum: 17.03.2023.

  Vrhovni kasacioni sud, predsednik suda sudija Jasmina Vasović, u predmetu predlagača AA iz..., ul.... br..., radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o prigovoru predlagača radi ubrzavanja postupka u predmetu Vrhovnog kasacionog suda Rev ...

 8. Rev 3392/2023 3.19.1.25.1.3; dozvoljenost revizije

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 3392/2023 / Datum: 15.03.2023.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Jelice Bojanić – Kerkez, predsednika veća, Vesne Stanković i Radoslave Mađarov, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Ljiljana Radenković, advokat iz..., protiv tuženih JP Direkc ...

 9. Kzz 234/2023 povreda zakona iz čl. 455 st. 2 zkp-a

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 234/2023 / Datum: 14.03.2023.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Miroljuba Tomića, Tatjane Vuković, Biljane Sinanović i Milene Rašić, članova veća, sa savetnikom Irinom Ristić, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu ok ...

 10. R4 r 3/2023 1.6.6.7

  Zaštita prava na suđenje u razumnom roku / Upisnici: R4 r / Br. predmeta: 3/2023 / Datum: 10.03.2023.

  Vrhovni kasacioni sud, sudija Dragana Marinković, u predmetu predlagača AA iz..., koju zastupa punomoćnik Goran Stamenić, advokat iz..., radi zaštite prava na suđenje u razumnom roku, odlučujući o prigovoru predlagača za ubrzanje postupka u predmetu Vrhov ...

Pages