Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 7998 rezultata)
 1. Kzz 1269/2018 postupanje sudije koji se mora izuzeti

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1269/2018 / Datum: 20.11.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radimile Dragičević Dičić, Maje Kovačević Tomić, Sonje Pavlović i Miroljuba Tomića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksa ...

 2. Kzz 1282/2018 odbijen zzz; nepostojanje elemenata kriv. dela

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1282/2018 / Datum: 20.11.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević Dičić, Maje Kovačević Tomić, Sonje Pavlović i Miroljuba Tomića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksan ...

 3. Kzz 1199/2018 nedozvoljeni dokaz

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1199/2018 / Datum: 06.11.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević Dičić, Maje Kovačević Tomić, Sonje Pavlović i Milunke Cvetković, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksa ...

 4. Kzz 1208/18 usvojen zzz; odbijena optuž.; prekoračenje opt. akta; utvrđena zastarelost k.dela

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 1208/18 / Datum: 06.11.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević-Tomić, Sonje Pavlović i Milunke Cvetković, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksa ...

 5. Kzz 337/2019 nedozvoljeni razlozi

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 337/2019 / Datum: 10.04.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Milunke Cvetković, Miroljuba Tomića i Jasmine Vasović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao zapisničarem, u krivičnom ...

 6. Kd 66/2019 2.4.1.2.; nadležnost i sastav suda

  Krivična materija / Upisnici: Kd / Br. predmeta: 66/2019 / Datum: 10.04.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića i Milunke Cvetković, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog kriv ...

 7. Przz 6/2019 zahtev za zaštitu zakonitosti; zastarelost pokretanja i vođenja prekršajnog postupka

  Upravna materija / Upisnici: Przz / Br. predmeta: 6/2019 / Datum: 04.04.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Katarine Manojlović Andrić, predsednika veća, Gordane Džakula i Branislava Bosiljkovića, članova veća, sa savetnikom Dragicom Vranić, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu za zaštitu zako ...

 8. Kzz 298/2019 2.4.1.14; troškovi postupka

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 298/2019 / Datum: 04.04.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Dragana Aćimovića, Radoslava Petrovića, Miroljuba Tomića i Jasmine Vasović, članova veća, sa savetnikom Vesnom Veselinović, kao zapisničarem, u krivičnom ...

 9. Kzz 328/2019 branilac u svoju korist

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 328/2019 / Datum: 03.04.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića, Biljane Sinanović, Dragana Aćimovića i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao zapisničarem, u krivičnom ...

 10. Kd 64/2019 nadležnost i sastav suda

  Krivična materija / Upisnici: Kd / Br. predmeta: 64/2019 / Datum: 03.04.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Veska Krstajića i Biljane Sinanović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Medenicom kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog ...

Pages