Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 12003 rezultata)
 1. Kzz OK 27/2013

  Krivična materija / Upisnici: Kzz OK / Br. predmeta: 27/2013 / Datum: 23.01.2014.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zorana Tatalovića, predsednika veća, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević- Tomić, Sonje Pavlović i Gorana Čavline, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksanović, kao zapi ...

 2. Kzz 282/2013

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 282/2013 / Datum: 23.01.2014.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Bate Cvetkovića, Nate Mesarović, Gorana Čavline i Veska Krstajića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Vesnom Veselinović, kao zapisničarem, u krivi ...

 3. Kzz 268/2013

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 268/2013 / Datum: 23.01.2014.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Bate Cvetkovića, Nate Mesarović, Gorana Čavline i Veska Krstajića, članova veća, sa savetnikom Vesnom Veselinović, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog ...

 4. Uzp 224/2013 presude po zahtevu za preispitivanje sudske odluke (odbijanje zahteva)

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 224/2013 / Datum: 22.01.2014.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Dragana Skoka i Snežane Andrejević, članova veća, sa savetnikom Vesnom Karanović, kao zapisničarem, odlučujući po zahtevu LJ.J. iz B., koji je podnet preko ...

 5. Už1 1/2013 odlučivanje povodom odluke Ustavnog suda RS; odbijanje žalbe; priznavanje svojstva ratnog vojnog invalida

  Upravna materija / Upisnici: Už1 / Br. predmeta: 1/2013 / Datum: 22.01.2014.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Dragana Skoka, Vesne Popović, Snežane Andrejević i Stojana Jokića, članova veća, sa savetnikom Vesnom Karanović, kao zapisničarem, odlučujući povodom odluke ...

 6. Kzz 279/2013

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 279/2013 / Datum: 22.01.2014.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Predraga Gligorijevića, Veska Krstajića, Biljane Sinanović i Gorana Čavline, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Snežanom Medenicom kao za ...

 7. Kzz 278/2013

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 278/2013 / Datum: 22.01.2014.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Predraga Gligorijevića, Veska Krstajića, Biljane Sinanović i Gorana Čavline, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao zapisni ...

 8. Kzz 9/2014

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 9/2014 / Datum: 22.01.2014.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Bate Cvetkovića, Nate Mesarović, Gorana Čavline i Veska Krstajića, članova veća, sa savetnikom Olgicom Kozlov, zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivl ...

 9. Kzz 22/2014

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 22/2014 / Datum: 22.01.2014.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Bate Cvetkovića, Gorana Čavline, Veska Krstajića i Zorana Tatalovića, članova veća, sa savetnikom Vesnom Veselinović, kao zapisničarem, u krivičnom pred ...

 10. Kzz 244/2013

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 244/2013 / Datum: 22.01.2014.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Janka Lazarevića, predsednika veća, Bate Cvetkovića, Nate Mesarović, Gorana Čavline i Veska Krstajića, članova veća, sa savetnikom Olgicom Kozlov, zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivl ...

Pages