Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 11660 rezultata)
 1. Uzp 234/11- presude po zahtevu za preispitivanje sudske odluke; žigovi i patenti

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 234/11 / Datum: 30.03.2012.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Olge Đuričić i Vesne Popović, članova veća, sa savetnikom suda Radojkom Marinković, kao zapisničarem, odlučujući po zahtevu H.B.T.M.M. M.N., podnetom pr ...

 2. Kzz 19/12- povrede krivičnog zakona

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 19/12 / Datum: 28.03.2012.

  U IME NARODA                            Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Nevenke Važić, Anđelke Stanković, Ljubice Knežević-Tomašev i Veska Krstajića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog ...

 3. Kzz 21/12- povrede krivičnog zakona; odmeravanje kazne

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 21/12 / Datum: 28.03.2012.

  U IME NARODA               Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Nevenke Važić, Anđelke Stanković, Ljubice Knežević Tomašev i Veska Krstajića, članova veća, sa savetnikom Vesnom Veselinović, kao zapisničar ...

 4. Uzp 83/12- presude po zahtevu za preispitivanje sudske odluke; odbacivanje zahteva za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 83/12 / Datum: 26.03.2012.

  Vrhovni kasacioni sud u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Olge Đuričić i Stojana Jokića, članova veća, sa savetnikom Gordanom Bogdanović, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu M.M. iz B, podnetom preko punomoćnika L.P, advo ...

 5. Kzz 18/12 zahtev za zaštitu zakonitosti

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 18/12 / Datum: 21.03.2012.

  U IME NARODA   Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija Bate Cvetkovića, predsednika veća, Gorana Čavline, Anđelke Stanković, Ljubice Knežević-Tomašev i Veska Krstajića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Natašom Banjac, kao ...

 6. Kzz 17/12- bitne povrede odredaba krivičnog postupka; troškovi krivičnog postupka

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 17/12 / Datum: 21.03.2012.

  U IME NARODA                            Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Anđelke Stanković, Ljubice Knežević-Tomašev, Veska Krstajića i Gorana Čavline, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog ...

 7. Uzp 28/11- presude po zahtevu za preispitivanje sudske odluke; žigovi i patenti (pravna zaštita industrijskog dizajna)

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 28/11 / Datum: 16.03.2012.

  U IME NARODA   Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Olge Đuričić i Snežane Andrejević, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu Zavoda za intelektualnu svojinu ...

 8. Uzp 471/11- presude po zahtevu za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 471/11 / Datum: 16.03.2012.

  U IME NARODA   Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Olge Đuričić i Snežane Andrejević, članova veća, sa savetnikom Gordanom Bogdanović, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu I.S. iz K, podnetom preko p ...

 9. Uzp 609/11- presude po zahtevu za preispitivanje sudske odluke

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 609/11 / Datum: 16.03.2012.

  U IME NARODA   Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Snežane Živković, predsednika veća, Olge Đuričić i Snežane Andrejević, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući o zahtevu Z.P. iz Z, koga zastupa punomoćn ...

 10. Kzz 14/12 povrede krivičnog zakona; uslovna osuda

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 14/12 / Datum: 14.03.2012.

  U IME NARODA   Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Nevenke Važić, Anđelke Stanković, Ljubice Knežević-Tomašev i Veska Krstajića, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao za ...

Pages