Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 12100 rezultata)
 1. Kzz 93/2014

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 93/2014 / Datum: 19.02.2014.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Nevenke Važić, predsednika veća, Predraga Gligorijevića, Veska Krstajića, Biljane Sinanović i Gorana Čavline, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Milom Ristić, kao zapisni ...

 2. Kzz Rz 5/2013

  Krivična materija / Upisnici: Kzz RZ / Br. predmeta: 5/2013 / Datum: 18.02.2014.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Bate Cvetkovića, predsednika veća, Nate Mesarović, Gorana Čavline, Zorana Tatalovića i Maje Kovačević-Tomić, članova veća, sa savetnikom Vesnom Veselinović, kao zapisničarem, u krivičnom p ...

 3. Uzp 265/2013 presude po zahtevu za preispitivanje sudske odluke (odbijanje zahteva)

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 265/2013 / Datum: 13.02.2014.

  U IME NARODA   Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Dragana Skoka i Milomira Nikolića, članova veća, sa savetnikom suda Vesnom Karanović, kao zapisničarem, odlučujući po zahtevu O.f.k. S. iz N.S., koga zast ...

 4. Uzp 28/2013 presude po zahtevu za preispitivanje sudske odluke (uvažavanje zahteva); žigovi i patenti

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 28/2013 / Datum: 13.02.2014.

  U IME NARODA   Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Dragana Skoka i Milomira Nikolića, članova veća, sa savetnikom suda Vesnom Karanović, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu D.D. iz B., koga zastupa puno ...

 5. 1 Uzp 265/2013 presude po zahtevu za preispitivanje sudske odluke (odbijanje zahteva)

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 265/2013 / Datum: 13.02.2014.

  U IME NARODA   Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Dragana Skoka i Milomira Nikolića, članova veća, sa savetnikom suda Vesnom Karanović, kao zapisničarem, odlučujući po zahtevu O.f.k. S. iz N.S., koga zast ...

 6. Kzz 3/2014 zahtev za zaštitu zakonitosti-čl. 492 st. 1 tačka 1 ZKP

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 3/2014 / Datum: 13.02.2014.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Zorana Tatalovića, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević-Tomić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksa ...

 7. Kzz 39/2014 zahtev za zaštitu zakonitosti-čl. 491 ZKP, u vezi čl. 368 st.1 tačka 10 ranije važećeg ZKP-a; uvreda

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 39/2014 / Datum: 13.02.2014.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Zorana Tatalovića, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević-Tomić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksa ...

 8. Kzz 52/2014 zahtev za zaštitu zakonitosti, čl. 491 st. 1 ZKP u vezi čl. 485 st. 4 ZKP-a; razbojništvo

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 52/2014 / Datum: 13.02.2014.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Zorana Tatalovića, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević-Tomić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksa ...

 9. Kzz 77/2014 zahtev za zaštitu zakonitosti; razbojništvo

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 77/2014 / Datum: 13.02.2014.

  U IME NARODA   Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Zorana Tatalovića, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević-Tomić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Tatjanom Milenković, kao zapisničarem ...

 10. Uzp 297/2013 presude po zahtevu za preispitivanje sudske odluke- uvažavanje zahteva; produženje roka važenja energetske dozvole

  Upravna materija / Upisnici: Uzp / Br. predmeta: 297/2013 / Datum: 13.02.2014.

  U IME NARODA   Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Olge Đuričić, predsednika veća, Dragana Skoka i Milomira Nikolića, članova veća, sa savetnikom suda Vesnom Karanović, kao zapisničarem, odlučujući o zahtevu P.d. R.E.V. doo, B., koji je ...

Pages