Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 12100 rezultata)
 1. Us 1/2014 sukob nadležnosti; spor koji proističe iz radnih odnosa

  Upravna materija / Upisnici: Us / Br. predmeta: 1/2014 / Datum: 03.02.2014.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zvezdane Lutovac, predsednika veća, Olge Đuričić i Vide Petrović-Škero, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući sukob nadležnosti između Upravnog suda i Višeg suda u No ...

 2. Us 3/2014 sukob nadležnosti; spor koji proističe iz radnih odnosa

  Upravna materija / Upisnici: Us / Br. predmeta: 3/2014 / Datum: 03.02.2014.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zvezdane Lutovac, predsednika veća, Olge Đuričić i Vide Petrović-Škero, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući sukob nadležnosti između Osnovnog suda u Kruševcu i Upra ...

 3. Us 45/2013 sukob nadležnosti; naknada štete koju zaposleni pretrpi na radu ili u vezi sa radom

  Upravna materija / Upisnici: Us / Br. predmeta: 45/2013 / Datum: 03.02.2014.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zvezdane Lutovac, predsednika veća, Olge Đuričić i Vide Petrović-Škero, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući sukob nadležnosti između Upravnog suda i Opštinskog suda ...

 4. Us 50/2013 sukob nadležnosti; radno-pravni spor

  Upravna materija / Upisnici: Us / Br. predmeta: 50/2013 / Datum: 03.02.2014.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zvezdane Lutovac, predsednika veća, Olge Đuričić i Vide Petrović-Škero, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući sukob nadležnosti između Upravnog suda i Osnovnog suda u ...

 5. Us 51/2013 sukob nadležnosti; sporovi povodom izbora i razrešenja organa pravnih lica

  Upravna materija / Upisnici: Us / Br. predmeta: 51/2013 / Datum: 03.02.2014.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Zvezdane Lutovac, predsednika veća, Olge Đuričić i Vide Petrović-Škero, članova veća, sa savetnikom Rajkom Milijaš, kao zapisničarem, rešavajući sukob nadležnosti između Upravnog suda i Višeg suda u So ...

 6. Kzz 246/2013 odbijajuća presuda; bitne povrede zakona iz člana 438 stav 2 tačka 1 ZKP; povreda krivičnog zakona iz čl. 439 tačka 1 ZKP

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 246/2013 / Datum: 30.01.2014.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Zorana Tatalovića, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević-Tomić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksa ...

 7. Kzz 274/2013 odbijajuća presuda; povreda zakona u smislu člana 485 stav 1 ZKP u vezi sa članom 438 stav 1 tačka 9 ZKP

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 274/2013 / Datum: 30.01.2014.

  U IME NARODA   Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Zorana Tatalovića, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević-Tomić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Tatjanom Milenković, kao zapisničarem ...

 8. Kd 168/2013

  Krivična materija / Upisnici: Kd / Br. predmeta: 168/2013 / Datum: 30.01.2014.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Zorana Tatalovića i Radmile Dragičević-Dičić, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksanović, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okr.J ...

 9. Kzz 2/2014

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 2/2014 / Datum: 30.01.2014.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Zorana Tatalovića, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević-Tomić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksanović, kao za ...

 10. Kzz 51/2014

  Krivična materija / Upisnici: Kzz / Br. predmeta: 51/2014 / Datum: 30.01.2014.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Dragiše Đorđevića, predsednika veća, Zorana Tatalovića, Radmile Dragičević-Dičić, Maje Kovačević-Tomić i Sonje Pavlović, članova veća, sa savetnikom Vrhovnog kasacionog suda Draganom Vuksanović, kao za ...

Pages