Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 19950 rezultata)
 1. Rev2 252/2019 3.5.15.4.1. neostvarivanje rezultata rada

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 252/2019 / Datum: 20.06.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branislave Apostolović, predsednika veća, Branislava Bosiljkovića i Zorane Delibašić, članova veća, u parnici iz radnog odnosa tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Milan Nikolić advokat iz ...

 2. Rev 2037/2019 3.19.1.25.1.4. posebna revizija

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 2037/2019 / Datum: 20.06.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Predraga Trifunovića, predsednika veća, Jelene Borovac, Zvezdane Lutovac, Branka Stanića i Tatjane Matković Stefanović, članova veća, u parnici tužilje AA iz..., koju zastupa punomoćnik Marija Joksović ...

 3. Rev2 610/2018 posebna revizija 3.19.1.25.1.4

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 610/2018 / Datum: 20.06.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Predraga Trifunovića, predsednika veća, Jelene Borovac, Zvezdane Lutovac, Branka Stanića i Tatjane Matković Stefanović, u parnici tužilje AA iz..., čiji je punomoćnik Miloš Milić, advokat iz..., protiv ...

 4. Rev2 1294/2019 3.19.1.25.1.4 posebna revizija

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1294/2019 / Datum: 20.06.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Predraga Trifunovića, predsednika veća, Jelene Borovac, Zvezdane Lutovac, Branka Stanića i Tatjane Matković Stefanović, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., koga zastupa punomoćnik Dragan Volarevi ...

 5. Rev 2091/2017 3.19.1.25.1.4; posebna revizija

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 2091/2017 / Datum: 20.06.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Predraga Trifunovića, predsednika veća, Zvezdane Lutovac, Jelene Borovac, Branka Stanića i Tatjane Matković Stefanović, članova veća, u parnici tužioca-protivtuženog AA iz..., čiji je punomoćnik Dragan ...

 6. Rev2 3111/2018 3.5.7 preobražaj radnog odnosa

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 3111/2018 / Datum: 20.06.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Predraga Trifunovića, predsednika veća, Jelene Borovac i Zvezdane Lutovac, članova veća, u parnici tužilje AA iz..., čiji je punomoćnik Nevenka Savić, advokat iz..., protiv tužene Predškol ...

 7. Rev 4018/2018 dug

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 4018/2018 / Datum: 20.06.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Branislave Apostolović, predsednika veća, Zorane Delibašić i Branislava Bosiljkovića, članova veća, u parnici tužilje AA iz..., čiji je punomoćnik Milomir Petrović, advokat iz..., protiv tužene BB iz.. ...

 8. Rev 2223/2019 posebna revizija; 3.19.1.25.1.4

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 2223/2019 / Datum: 20.06.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Predraga Trifunovića, predsednika veća, Zvezdane Lutovac, Jelene Borovac, Branka Stanića i Tatjane Matković Stefanović, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., Opština..., čiji je punomoćnik Vladimir ...

 9. Rev 2129/2017 3.1.2.8.3.2 obična šteta i izmakla korist

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 2129/2017 / Datum: 20.06.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Predraga Trifunovića, predsednika veća, Jelene Borovac i Zvezdane Lutovac, članova veća, u parnici tužioca Republike Srbije, čiji je zakonski zastupnik Državno pravobranilaštvo Beograd i Grada Požarevc ...

 10. Rev 2255/2019 posebna revizija; 3.19.1.25.1.4

  Građanska materija / Upisnici: Rev / Br. predmeta: 2255/2019 / Datum: 20.06.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Predraga Trifunovića, predsednika veća, Zvezdane Lutovac, Jelene Borovac, Branka Stanića i Tatjane Matković Stefanović, članova veća, u parnici tužilje AA iz..., čiji je punomoćnik Miloš Savić, advokat ...

Pages