Pretraga baze sudske prakse

Rezultati pretrage

10 rezultata prikazano na strani (od ukupno 19977 rezultata)
 1. Rev2 931/2019 posebna revizija

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 931/2019 / Datum: 20.06.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Predraga Trifunovića, predsednika veća, Zvezdane Lutovac, Jelene Borovac, Branka Stanića i Tatjane Matković Stefanović, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Dragan Jasika advoka ...

 2. Rev2 1183/2019 posebna revizija

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1183/2019 / Datum: 20.06.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Predraga Trifunovića, predsednika veća, Zvezdane Lutovac, Jelene Borovac, Branka Stanića i Tatjane Matković Stefanović, članova veća, u parnici tužilaca AA iz..., BB iz... i VV iz..., koje zastupa puno ...

 3. Rev2 1039/2019 posebna revizija

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1039/2019 / Datum: 20.06.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Predraga Trifunovića, predsednika veća, Jelene Borovac, Zvezdane Lutovac, Branka Stanića i Tatjane Matković – Stefanović, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., koga zastupa punomoćnik Danijela Zlat ...

 4. Rev2 1078/2019 posebna revizija

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1078/2019 / Datum: 20.06.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Predraga Trifunovića, predsednika veća, Jelene Borovac, Zvezdane Lutovac, Branka Stanića i Tatjane Matković Stefanović, u parnici tužioca AA iz... čiji je punomoćnik Dragan Volarević, advokat iz... pro ...

 5. Rev2 1484/2019 posebna revizija

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1484/2019 / Datum: 20.06.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Predraga Trifunovića, predsednika veća, Jelene Borovac, Zvezdane Lutovac, Branka Stanića i Tatjane Matković – Stefanović, članova veća, u parnici tužioca AA iz... koga zastupa punomoćnik Gordana Niševi ...

 6. Rev2 1772/2018 zarada

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1772/2018 / Datum: 20.06.2019.

  U IME NARODA Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Predraga Trifunovića, predsednika veća, Jelene Borovac i Zvezdane Lutovac, u parnici tužioca- protivtuženog AA iz... čiji je punomoćnik Dragoljub Nešković, advokat iz..., protiv tuženog-pr ...

 7. Rev2 1812/2019 posebna revizija

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1812/2019 / Datum: 20.06.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Predraga Trifunovića, predsednika veća, Jelene Borovac, Zvezdane Lutovac, Branka Stanića i Tatjane Matković Stefanović, članova veća, u parnici tužioca AA iz.... koga zastupa punomoćnik Srđan Aleksić, ...

 8. Rev2 1847/2019 posebna revizija

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1847/2019 / Datum: 20.06.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Predraga Trifunovića, predsednika veća, Jelene Borovac, Zvezdane Lutovac, Branka Stanića i Tatjane Matković Stefanović, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., koga zastupa punomoćnik Dušanka Šokić S ...

 9. Rev2 1867/2019 dozvoljenost revizije

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1867/2019 / Datum: 20.06.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Predraga Trifunovića, predsednika veća, Zvezdane Lutovac i Jelene Borovac, članova veća, u parnici tužioca AA iz..., koga zastupa punomoćnik Dragan Volarević, advokat iz... protiv tuženog BB iz...., od ...

 10. Rev2 1410/2019 posebna revizija

  Građanska materija / Upisnici: Rev2 / Br. predmeta: 1410/2019 / Datum: 20.06.2019.

  Vrhovni kasacioni sud, u veću sastavljenom od sudija: Predraga Trifunovića, predsednika veća, Jelene Borovac, Zvezdane Lutovac, Branka Stanića i Tatjane Matković Stefanović, u parnici tužioca AA iz..., čiji je punomoćnik Dragan Volarević, advokat iz..., p ...

Pages